Закон Украины "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование"

Стаття 4. На обов'язкове державне пенсійне страхування встановлюються ставки збору в таких розмірах:

1) для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 цього Закону: (Абзац перший пункту 1 статті 4 в редакції Закону N 1222-XIV (1222-14) від 17.11.99)

33,2 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного абзацами першим і другим пункту 1 статті 2 цього Закону; {Абзац другий пункту 1 статті 4 в редакції Закону N 1222-XIV (1222-14) від 17.11.99; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, N 107-VI (107-17) від 28.12.2007} {Установити, що у 2006 році розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, визначений в абзаці другому пункту 1 статті 4, становить 31,8 відсотка згідно із Законом N 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005}

{Установити, що у 2007 році розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування стосовно об'єкта оподаткування для інших працівників підприємств, установ і організацій, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, визначений в абзаці другому пункту 1 статті 4, становить 33,2 відсотка згідно із Законом N 489-V (489-16) від 19.12.2006}

100 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного абзацом четвертим пункту 1 статті 2 цього Закону. (Абзац третій пункту 1 статті 4 в редакції Законів N 1222-XIV (1222-14) від 17.11.99, N 1461-III (1461-14) від 17.02.2000, із змінами, внесеними згідно із Законом N 373-IV (373-15) від 26.12.2002)

Для платників збору, визначених пунктами 1 і 2 статті 1 цього Закону, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається окремо за ставкою 42 відсотки від об'єкта оподаткування для осіб льотних екіпажів (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, та за ставкою 33,2 відсотки від об'єкта оподаткування для інших працівників. {Пункт 1 статті 4 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 373-IV (373-15) від 26.12.2002; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, N 107-VI (107-17) від 28.12.2007}

{Установити, що у 2006 році розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, визначений в абзаці четвертому пункту 1 статті 4, становить 31,8 відсотка згідно із Законом N 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005} {Установити, що у 2007 році розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування стосовно об'єкта оподаткування для інших працівників підприємств, установ і організацій, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, визначений в абзаці четвертому пункту 1 статті 4, становить 33,2 відсотка згідно із Законом N 489-V (489-16) від 19.12.2006}

Для підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається окремо за ставкою 4 відсотки від об'єкта оподаткування для працюючих інвалідів та за ставкою 33,2 відсотки від об'єкта оподаткування для інших працівників такого підприємства. {Абзац п'ятий пункту 1 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, N 107-VI (107-17) від 28.12.2007}

{Установити, що у 2006 році розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування стосовно об'єкта оподаткування для інших працівників підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, визначений в абзаці п'ятому пункту 1 статті 4, становить 31,8 відсотка згідно із Законами N 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005, N 3508-IV (3508-15) від 23.02.2006} {Установити, що у 2007 році розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування стосовно об'єкта оподаткування для інших працівників підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, визначений в абзаці п'ятому пункту 1 статті 4, становить 33,2 відсотка згідно із Законом N 489-V (489-16) від 19.12.2006}

Для підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається за ставкою 4 відсотки від об'єкта оподаткування для всіх працівників цих підприємств.

(Пункт 1 статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 680/97-ВРвід 03.12.97)

(Дію абзацу сьомого пункту 1 статті 4 зупинено на 2006 рік згідно із Законом N 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005) Для платників фіксованого сільськогосподарського податку збір на обов'язкове пенсійне страхування визначається окремо за спеціальною ставкою від об'єкта оподаткування. Спеціальна ставка встановлюється у 2005-2006 роках у розмірі 20 відсотків від ставки, встановленої абзацом другим цього пункту, та підлягає щорічному збільшенню на 20 відсоткових пунктів у наступних бюджетних роках до досягнення загального розміру ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування; (Пункт 1 статті 4 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 1878-IV (1878-15) від 24.06.2004; в редакції Закону N 2287-IV (2287-15) від 23.12.2004)

2) для платників збору, визначених пунктом 3 статті 1 та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, визначених пунктом 1 статті 1 цього Закону, - 33,2 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 2 статті 2 цього Закону;

{Пункт 2 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 64-XIV (64-14) від 24.07.98, N 107-VI (107-17) від 28.12.2007} {Установити, що у 2006 році розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, визначений в пункті 2 статті 4, становить 31,8 відсотка згідно із Законом N 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005} {Установити, що у 2007 році розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, визначений в пункті 2 статті 4, становить 33,2 відсотка згідно із Законом N 489-V (489-16) від 19.12.2006}

3) для платників збору, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 1 цього Закону, - 33,2 відсотки суми винагород, які виплачуються фізичним особам за договорами цивільно-правового характеру; {Пункт 3 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, N 107-VI (107-17) від 28.12.2007}

{Установити, що у 2006 році розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, визначений в пункті 3 статті 4, становить 31,8 відсотка згідно із Законом N 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005} {Установити, що у 2007 році розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, визначений в пункті 3 статті 4, становить 33,2 відсотка згідно із Законом N 489-V (489-16) від 19.12.2006}

4) для платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього Закону (крім платників, зазначених у пункті 5 цієї статті): {Абзац перший пункту 4 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1461-III (1461-14) від 17.02.2000; в редакції Закону N 107-VI (107-17) від 28.12.2007}

2 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону. {Абзац другий пункту 4 статті 4 в редакції Закону N 107-VI (107-17) від 28.12.2007}

Для платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього Закону з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах: (Пункт 4 статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 1222-XIV (1222-14) від 17.11.99)

1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход становить менше 150 гривень; (Пункт 4 статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 1222-XIV (1222-14) від 17.11.99)

2 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход становить від 150 до 250 гривень; (Пункт 4 статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 1222-XIV (1222-14) від 17.11.99)

3 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход становить від 250 до 350 гривень; (Пункт 4 статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 1222-XIV (1222-14) від 17.11.99)

4 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход становить від 350 до 500 гривень; (Пункт 4 статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 1222-XIV (1222-14) від 17.11.99)

5 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход перевищує 500 гривень; (Пункт 4 статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 1222-XIV (1222-14) від 17.11.99)

{Пункт 4 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 208-XIV (208-14) від 22.10.98 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом N 2120-III (2120-14) від 07.12.2000; дію продовжено до 1 січня 2003 року згідно із Законом N 2905-III (2905-14) від 20.12.2001; дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом N 380-IV (380-15) від 26.12.2002; дію продовжено до 1 січня 2005 року згідно із Законом N 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003; дію продовжено до 1 січня 2006 року згідно із Законами N 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, дію продовжено до 1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року згідно із Законом N 489-V (489-16) від 19.12.2006}

5) для платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього Закону, які мають статус державного службовця або працюють на посадах, робота на яких зараховується до трудового стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів України "Про державну службу" (3723-12), "Про прокуратуру" (1789-12), "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (540/97-ВР), "Про наукову і науково-технічну діяльність" (1977-12), "Про статус народного депутата України" (2790-12), "Про Національний банк України" (679-14), "Про службу в органах місцевого самоврядування" (2493-14), Митного кодексу України (1970-12), Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року N 379/95 (379/95-ВР):

(Абзац перший пункту 5 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1215-IV (1215-15) від 02.10.2003)

1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного доходу, що не перевищує 150 гривень;

2 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі від 151 до 250 гривень;

3 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі від 251 до 350 гривень;

4 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі від 351 до 500 гривень;

5 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі понад 501 гривню;

(Статтю 4 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 1461-III (1461-14) від 17.02.2000)

6) для платників збору, визначених пунктом 5 статті 1 цього Закону, - 1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 4 статті 2 цього Закону, а з 2008 року - 0,5 відсотка об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 4 статті 2 цього Закону; {Статтю 4 доповнено пунктом згідно із Законом N 208-XIV (208-14) від 22.10.98 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом N 2120-III (2120-14) від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня 2003 року згідно із Законом N 2905-III (2905-14) від 20.12.2001, дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом N 380-IV (380-15) від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005 року згідно із Законом N 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003, дію продовжено до 1 січня 2006 року згідно із Законами N 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, дію продовжено до 1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року згідно із Законом N 489-V (489-16) від 19.12.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI (107-17) від 28.12.2007}

7) для платників збору, визначених пунктом 6 статті 1 цього Закону, - 5 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 5 статті 2 цього Закону; {Статтю 4 доповнено пунктом згідно із Законом N 208-XIV (208-14) від 22.10.98 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом N 2120-III (2120-14) від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня 2003 року згідно із Законом N 2905-III (2905-14) від 20.12.2001, дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом N 380-IV (380-15) від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005 року згідно із Законом N 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003, дію продовжено до 1 січня 2006 року згідно із Законами N 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, дію продовжено до 1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року згідно із Законом N 489-V (489-16) від 19.12.2006}

8) для платників збору, визначених пунктом 7 статті 1 цього Закону, - 3 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 6 статті 2 цього Закону; {Статтю 4 доповнено пунктом згідно із Законом N 208-XIV (208-14) від 22.10.98 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом N 2120-III (2120-14) від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня 2003 року згідно із Законом N 2905-III (2905-14) від 20.12.2001, дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом N 380-IV (380-15) від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005 року згідно із Законом N 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003, дію продовжено до 1 січня 2006 року згідно із Законами N 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, дію продовжено до 1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року згідно із Законом N 489-V (489-16) від 19.12.2006}

(Пункт 9 статті 4 виключено на підставі Закону N 849-IV (849-15) від 22.05.2003)

10) для платників збору, визначених пунктом 9 статті 1 цього Закону, - 1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 8 статті 2 цього Закону; {Статтю 4 доповнено пунктом згідно із Законом N 967-XIV (967-14) від 15.07.99 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом N 2120-III (2120-14) від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня 2003 року згідно із Законом N 2905-III (2905-14) від 20.12.2001, дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом N 380-IV (380-15) від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005 року згідно із Законом N 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003, дію продовжено до 1 січня 2006 року згідно із Законами N 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, дію продовжено до 1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року згідно із Законом N 489-V (489-16) від 19.12.2006}

11) для платників збору, визначених пунктом 10 статті 1 цього Закону, - 7,5 відсотка від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 9 статті 2 цього Закону. {Статтю 4 доповнено пунктом згідно із Законом N 967-XIV (967-14) від 15.07.99 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом N 2120-III (2120-14) від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня 2003 року згідно із Законом N 2905-III (2905-14) від 20.12.2001, дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом N 380-IV (380-15) від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2006 року згідно із Законами N 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2771-IV (2771-15) від 07.07.2005, дію продовжено до 1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року згідно із Законом N 489-V (489-16) від 19.12.2006}

Стаття 5. Збір на державне обов'язкове пенсійне страхування сплачується одночасно з одержанням коштів в установах банків на оплату праці.

У разі недостатності у платників збору коштів на оплату праці і сплату збору в повному обсязі видача коштів на оплату праці і сплата збору здійснюються у пропорційних розмірах.

(Статтю 5 доповнено частиною другою згідно із Законом N 64-XIV (64-14) від 24.07.98)

Суми збору, донараховані під час перевірок органами державної податкової служби та органами державної контрольно-ревізійної служби, та фінансових санкцій перераховуються до Пенсійного фонду України у повному обсязі без спрямування їх на розвиток матеріально-технічної бази цих органів. (Статтю 5 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 64-XIV (64-14) від 24.07.98)

Суми штрафів, накладених органами Пенсійного фонду України відповідно до статті 165-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10), сплачуються на рахунки відповідних органів Пенсійного фонду України. {Статтю 5 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 967-XIV (967-14) від 15.07.99 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом N 2120-III (2120-14) від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня 2003 року згідно із Законом N 2905-III (2905-14) від 20.12.2001, дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом N 380-IV (380-15) від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005 року згідно із Законом N 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003, дію продовжено до 1 січня 2006 року згідно із Законами N 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, дію продовжено до 1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року згідно із Законом N 489-V (489-16) від 19.12.2006}

Стаття 6.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

протягом місяця після дня опублікування Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;

протягом двох тижнів після дня опублікування Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" прийняти рішення, спрямовані на виконання цього Закону, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 червня 1997 року N 400/97-ВР© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков