Инструкция "О порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах"

4.5. Для відкриття поточного рахунку приватному нотаріусу або адвокату потрібно подати до банку такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5), що підписана приватним нотаріусом або адвокатом;

копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною або адвокатською діяльністю, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально;

копію документа, що підтверджує взяття приватного нотаріуса або адвоката на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує реєстрацію приватного нотаріуса або адвоката у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

картку із зразками підписів (додаток 4). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку або нотаріально.

Додатково подається копія документа, що підтверджує реєстрацію приватного нотаріуса або адвоката у відповідному органі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку, якщо приватний нотаріус або адвокат використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником страхових внесків. Інформацію про те, що приватний нотаріус або адвокат не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

Кошти за поточними рахунками приватних нотаріусів та адвокатів використовуються відповідно до порядку, установленого для використання коштів за поточними рахунками суб'єктів господарювання.

Датою початку видаткових операцій за поточним рахунком приватного нотаріуса або адвоката є дата відкриття банком цього рахунку.

(Главу 4 доповнено пунктом 4.5 згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

4.6. У випадках, визначених законодавством України, юридична особа може відкрити поточний рахунок з правом розпорядження ним іншими юридичними особами.

Для відкриття цього рахунку юридична особа подає до банку документи, зазначені в пункті 3.2 цієї Інструкції, крім картки із зразками підписів і відбитка печатки.

Додатково до визначеного переліку документів до банку подаються:

картки із зразками підписів і відбитка печатки тих юридичних осіб, які матимуть право розпорядження рахунком. Ці картки мають бути складені відповідно до вимог глави 18 цієї Інструкції та засвідчені нотаріально;

документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), на підставі яких банк може ідентифікувати відповідно до законодавства України юридичних осіб, які матимуть право розпорядження рахунком. Ідентифікація представників цих юридичних осіб здійснюється в порядку, визначеному пунктом 2.4 цієї Інструкції.

(Главу 4 доповнено пунктом 4.6 згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

5. Використання коштів за поточними рахунками суб'єктів господарювання

5.1. За поточними рахунками, що відкриваються банками суб'єктам господарювання в національній валюті, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

5.2. Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб'єкту господарювання для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті, для здійснення поточних операцій, визначених законодавством України, для здійснення інвестицій за кордон, розрахунків за купівлю-продаж облігацій зовнішньої державної позики України, для зарахування, використання і погашення кредитів (позик, фінансової допомоги) в іноземній валюті, для надходження іноземних інвестицій в Україну відповідно до законодавства України, а також для проведення операцій, передбачених генеральною ліцензією Національного банку на здійснення валютних операцій.

{Пункт 5.2 в редакції Постанови Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

(Пункт 5.3 виключено на підставі Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

(Пункт 5.4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

5.3. На поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів зараховуються такі кошти:

а) через розподільні рахунки:

у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України; {Абзац другий підпункту "а" пункту 5.3 глави 5 в редакції Постанови Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

{Абзац третій підпункту "а" пункту 5.3 глави 5 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

{Абзац четвертий підпункту "а" пункту 5.3 глави 5 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

(Абзац п'ятий підпункту "а" пункту виключено на підставі Постанови Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

{Абзац п'ятий підпункту "а" пункту 5.3 глави 5 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

{Абзац шостий підпункту "а" пункту 5.3 глави 5 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;

за платіжними документами на ім'я власника рахунку, увезеними на територію України і зареєстрованими митними органами під час в'їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

перераховані з-за кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними контрактами (договорами, угодами);

перераховані з-за кордону нерезидентами за придбані в резидента облігації зовнішньої державної позики; (Підпункт "а" пункту доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

перераховані з-за кордону нерезидентами як повернення позик в іноземній валюті, отриманих від резидентів, а також, які були розміщені резидентами на вклади (депозити) за кордоном; (Підпункт "а" пункту доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

повернені з будь-яких причин нерезидентом, на користь якого були перераховані раніше;

перераховані з-за кордону нерезидентом на рахунок резидента, який виступає посередником, для подальшого перерахування іншим резидентам - суб'єктам господарювання, за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод було здійснено продаж товарів (робіт, послуг);

перераховані з рахунку резидента-посередника, яким за дорученням власника рахунку на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод здійснюється продаж товарів (робіт, послуг) нерезиденту, у сумі валютної виручки від продажу цих товарів (робіт, послуг), яка надійшла від нерезидента;

перераховані з рахунків постійних представництв нерезидентів в Україні, якщо в призначенні платежу коштів, що надійшли з-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту;

перераховані юридичними особами-нерезидентами (у тому числі через їх представництва в Україні) згідно з міжурядовими угодами та проектами технічної допомоги;

перераховані як благодійний внесок юридичними особами-нерезидентами (у тому числі через їх представництва в Україні);

перераховані з-за кордону за видачу охоронних документів на використання об'єктів промислової власності і підтвердження їх чинності на території України (зараховуються на рахунок юридичних осіб-резидентів, які мають відповідні повноваження відповідно до законодавства України);

перераховані з-за кордону за використання авторського права резидентів (зараховуються на рахунок юридичних осіб-резидентів, які мають відповідні повноваження відповідно до законодавства України). Під час отримання коштів в іноземній валюті, що надійшли на ім'я фізичних осіб або капітана судна, яке належить судновласнику-нерезиденту, юридичні особи-резиденти (посередники) здійснюють облік таких коштів окремо. Ці кошти не можуть бути використані на потреби, що не пов'язані з виконанням зобов'язань перед фізичними особами або капітаном судна, яке належить судновласнику-нерезиденту;

перераховані з-за кордону адвокатським та іншим компаніям-резидентам за справами, які перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх статутною діяльністю та ліцензією на відповідну діяльність. Під час отримання коштів в іноземній валюті, що надійшли на ім'я фізичних осіб або капітана судна, яке належить судновласнику-нерезиденту, юридичні особи-резиденти (посередники) здійснюють облік таких коштів окремо. Ці кошти не можуть бути використані на потреби, що не пов'язані з виконанням зобов'язань перед фізичними особами або капітаном судна, яке належить судновласнику-нерезиденту;

перераховані з-за кордону згідно з контрактом (договором, угодою) юридичній особі-резиденту, яка є агентом юридичної особи-нерезидента згідно з Кодексом торговельного мореплавства України (176/95-ВР), для виплати капітану судна, що належить судновласнику-нерезиденту, на експлуатаційні потреби. Під час отримання коштів в іноземній валюті, що надійшли на ім'я фізичних осіб або капітана судна, яке належить судновласнику-нерезиденту, юридичні особи-резиденти (посередники) здійснюють облік таких коштів окремо. Ці кошти не можуть бути використані на потреби, що не пов'язані з виконанням зобов'язань перед фізичними особами або капітаном судна, яке належить судновласнику-нерезиденту;

перерахована з-за кордону нерезидентами гуманітарна допомога за наявності рішення Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України про визнання цих коштів гуманітарною допомогою відповідно до законодавства України. Облік коштів, що надходять на поточні рахунки отримувачів та набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється окремо. Ці кошти використовуються виключно на потреби, визначені іноземним донором, та відповідно до Порядку використання гуманітарної допомоги у вигляді коштів в іноземній валюті з рахунків в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2000 N 542 (542-2000-п) (далі - Порядок використання гуманітарної допомоги);

(Абзац двадцять третій виключено на підставі Постанови Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

перераховані як благодійний внесок юридичною особою-резидентом за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку;

перераховані з-за кордону нерезидентами у формі кредитів (позик, фінансової допомоги);

інші надходження на користь резидента - власника рахунку, що не суперечать законодавству України;

б) безпосередньо на поточні рахунки:

куплені, обміняні уповноваженим банком України за дорученням власника рахунку за національну або іншу іноземну валюту відповідно до законодавства України; (Абзац другий підпункту "б" пункту 5.3 в редакції Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

перераховані як кредит, позика, фінансова допомога відповідно до договору; (Абзац третій підпункту "б" пункту в редакції Постанови Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

перераховані з власного вкладного (депозитного) рахунку в уповноваженому банку відповідно до договору банківського вкладу;

у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів, що надійшли на рахунок як гуманітарна допомога. Облік коштів, що надходять на поточні рахунки отримувачів і набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється окремо. Ці кошти використовуються виключно на потреби, визначені іноземним донором, та відповідно до Порядку використання гуманітарної допомоги (542-2000-п);

перераховані з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на рахунок набувача гуманітарної допомоги;

у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному та вкладному (депозитному) рахунках;

перераховані з власного поточного рахунку;

у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України; {Підпункт "б" пункту доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005; в редакції Постанови Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

перераховані з рахунку для ведення спільної інвестиційної діяльності за участю нерезидента-інвестора без створення юридичної особи в разі припинення спільної діяльності. (Підпункт "б" пункту доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

5.4. З поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів за розпорядженням власника рахунку здійснюються такі операції:

оплата праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (виплата готівкою або перерахування на рахунки цих осіб, відкриті в уповноважених банках України); (Абзац другий пункту в редакції Постанови Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

виплата готівкою або дорожніми чеками у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України. Вивезення за межі України здійснюється згідно з Інструкцією про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.07.2000 N 283 (z0452-00) і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28.07.2000 за N 452/4673, зі змінами (далі - Інструкція про переміщення валюти); {Абзац третій пункту 5.4 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

{Абзац четвертий пункту 5.4 глави 5 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

{Абзац п'ятий пункту 5.4 глави 5 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

{Абзац шостий пункту 5.4 глави 5 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

перерахування з рахунку резидента-посередника на поточні рахунки інших резидентів - суб'єктів господарювання, за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод було здійснено продаж нерезиденту товарів (робіт, послуг);

перерахування на користь нерезидента за межі України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами, угодами);

обмін на іншу іноземну валюту відповідно до законодавства України (у тому числі на міжнародних ринках з метою виконання зобов'язань перед нерезидентами в іноземній валюті, що обмінюється, без проміжного зарахування цієї іноземної валюти на поточний рахунок юридичної особи-резидента); (Абзац пункту 5.4 в редакції Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

перерахування коштів, що надійшли як гуманітарна допомога, за кордон на рахунки юридичних осіб-нерезидентів в оплату за товари та послуги в межах потреб, визначених іноземним донором, та відповідно до вимог Порядку використання гуманітарної допомоги (542-2000-п);

перерахування з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги. Облік коштів, що надходять на поточні рахунки отримувачів і набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється окремо. Ці кошти використовуються виключно на потреби, визначені іноземним донором, та відповідно до Порядку використання гуманітарної допомоги (542-2000-п);

перерахування за кордон на рахунок юридичної особи-нерезидента за видачу охоронних документів на використання об'єктів промислової власності і підтвердження їх чинності (здійснюється організаціями, що мають відповідні на це повноваження згідно із законодавством України);

перерахування за кордон на рахунок юридичної особи-нерезидента згідно з відповідними зобов'язаннями про сплату за використання творів зарубіжних авторів (здійснюється організаціями, що мають відповідні на це повноваження згідно із законодавством України);

перерахування за кордон за навчання, за участь у конференціях, виставках за умови наявності відповідних документів (запрошення, рахунка-фактури тощо), що підтверджують потребу здійснення зазначених перерахувань;

перерахування за кордон на рахунок юридичної особи-нерезидента, адвоката або нотаріуса для відшкодування витрат судовим, арбітражним, нотаріальним та іншим правоохоронним органам іноземних держав, а також витрат на державне мито за справами, що розглядаються цими органами (на підставі рішень судових органів, рахунків та інших документів, що підтверджують потребу здійснення зазначених перерахувань);

перерахування фізичним особам коштів, які отримані адвокатськими компаніями - резидентами України з-за кордону за дорученням фізичних осіб за справами, що перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх статутною діяльністю;

перерахування на рахунок в іноземній валюті фізичним особам-резидентам за використання їх творів за кордоном (здійснюється юридичними особами-резидентами, які мають відповідні на це повноваження відповідно до законодавства України, за рахунок коштів, отриманих із-за кордону);

перерахування за кордон на ім'я фізичних осіб, які тимчасово перебувають за межами України в довгостроковому відрядженні або навчаються, як оплата праці (або як стипендія);

перерахування для погашення заборгованості за отриманим кредитом в іноземній валюті (у тому числі проценти, комісійні, неустойка); (Абзац пункту в редакції Постанови Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

перерахування за межі України за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання цінних паперів українських емітентів та облігацій зовнішніх державних позик України; (Пункт доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

перерахування за межі України за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку на здійснення інвестиції за кордон, а також на розміщення резидентами вкладів (депозитів) за кордоном; (Пункт доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

перерахування за кордон позики в іноземній валюті за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту; (Пункт доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

перерахування за межі України за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку відповідно до законодавства України на перерахування іноземної валюти за межі України з метою проведення окремих валютних операцій; (Пункт доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

перерахування на рахунок для ведення спільної інвестиційної діяльності за участю нерезидента-інвестора без створення юридичної особи, відкритий в уповноваженому банку України; (Пункт доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

перерахування на території України за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку відповідно до законодавства України;

продаж валюти уповноваженим банком відповідно до законодавства України;

продаж на міжбанківському валютному ринку України коштів, що надійшли як гуманітарна допомога, для зарахування на поточні рахунки в гривнях набувачів гуманітарної допомоги. Облік коштів, що надходять на поточні рахунки отримувачів і набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється окремо. Ці кошти використовуються виключно на потреби, визначені іноземним донором, та відповідно до Порядку використання гуманітарної допомоги (542-2000-п);

перерахування на власний вкладний (депозитний) рахунок;

перерахування благодійних внесків на рахунок іншої юридичної особи-резидента за умови отримання індивідуальної ліцензії Національного банку;

перерахування за сплату державного мита відповідно до законодавства України;

перерахування на власний поточний рахунок;

перерахування нерезидентам для погашення заборгованості за кредитами, позиками в іноземній валюті (у тому числі проценти, комісійні, неустойка), повернення поворотної фінансової допомоги на підставі реєстраційних свідоцтв щодо залучення кредитів, позик в іноземній валюті, виданих Національним банком"; (Абзац пункту в редакції Постанови Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

інші перерахування, що не суперечать законодавству України.

5.5. На поточний рахунок відокремленого підрозділу в іноземній валюті можуть зараховуватися валютні кошти за реалізовані товари і надані послуги у випадках, передбачених законодавством України, а також перераховані юридичною особою, яка створила відокремлений підрозділ, чи придбані на міжбанківському валютному ринку України. (Абзац перший пункту 5.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

Виторг, одержаний за товари (роботи, послуги) в іноземній валюті після зарахування на поточний рахунок відокремленого підрозділу протягом п'яти робочих днів (уключаючи день зарахування виторгу на поточний рахунок відокремленого підрозділу), перераховується в повному обсязі на поточний рахунок юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ (через розподільний рахунок, відкритий уповноваженим банком для цієї юридичної особи).

Кошти з поточного рахунку відокремленого підрозділу (у межах перерахованих юридичною особою, яка створила цей підрозділ, або придбаних на міжбанківському валютному ринку України) можуть бути використані відокремленими підрозділами для здійснення таких операцій (згідно із затвердженим кошторисом):

на оплату витрат на службові відрядження за кордон своїх працівників, а також для забезпечення експлуатаційних потреб власних (орендованих, зафрахтованих) транспортних засобів під час їх перебування за межами України;

на оплату праці працівників - нерезидентів України, які згідно з укладеними трудовими угодами (контрактами) працюють у зазначених відокремлених підрозділах і здійснення оплати праці яких передбачено в іноземній валюті;

на придбання для власних потреб відокремленому підрозділу обладнання, меблів тощо за контрактами (договорами, угодами) з нерезидентами.

Кошти з поточного рахунку в іноземній валюті відокремленого підрозділу юридичної особи, яка отримала генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, можуть бути використані для забезпечення здійснення валютних операцій у межах повноважень, наданих відокремленому підрозділу юридичною особою, яка створила цей підрозділ. {Пункт 5.5 глави 5 доповнено абзацом сьомим згідно з Постановою Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

5.6. Зарахування коштів на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-резидента, яка є підприємцем, та використання коштів з цього рахунку здійснюються за режимом поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів.

За довіреністю фізичної особи-підприємця, що засвідчена нотаріально, його рахунком можуть розпоряджатися інші особи.

У разі смерті фізичної особи-підприємця його права та обов'язки щодо розпорядження коштами на рахунках переходять до його спадкоємців відповідно до законодавства України.

5.7. На окремі поточні рахунки в національній та іноземній валюті юридичних осіб-резидентів, які мають відповідні повноваження згідно із законодавством України, зараховуються кошти, що підлягають переходу у власність держави (конфісковані, безхазяйні, прийняті митними органами на зберігання, у випадках, передбачених законодавством України, загублені або залишені в готелях, транспорті, театрах, інших громадських місцях, якщо за ними не звернувся їх власник протягом терміну, встановленого законодавством України, спадкові, подаровані державі тощо). Операції за цими рахунками здійснюються відповідно до вимог законодавства України. (Главу 5 доповнено пунктом 5.9 згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

6. Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам

6.1. Якщо фізична особа не має в цьому банку рахунків, то відкриття поточного рахунку здійснюється в такому порядку:

фізична особа пред'являє уповноваженому працівнику банку паспорт або документ, що його замінює. Фізичні особи-резиденти додатково мають пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;

уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї Інструкції;

фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5) та картку із зразками підписів (додаток 4). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку;

між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.

6.2. Поточні рахунки на ім'я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років) відкриваються їх законними представниками - батьками (усиновлювачами) або опікунами.

Якщо в цьому банку немає рахунків, відкритих на ім'я малолітньої особи її законним представником, то відкриття поточного рахунку здійснюється в порядку, установленому в пункті 6.1 цієї Інструкції, за умови пред'явлення законним представником малолітньої особи документів, що дають змогу банку ідентифікувати цю малолітню особу та її законного представника, - свідоцтва про народження малолітньої особи та паспорта або документа, що його замінює, законного представника. Опікун має також пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника малолітньої особи (зразок посвідчення наведено в додатку 3 до Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.99 N 34/166/131/88 (z0387-99) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.06.99 за N 387/3680). Якщо малолітня особа та її законний представник є резидентами, то додатково подаються документи, видані відповідними органами державної податкової служби, що засвідчують присвоєння цим особам ідентифікаційного номера платника податків. Уповноважений працівник банку ідентифікує цих осіб і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів. Копії цих документів засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та законного представника малолітньої особи як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку. (Абзац другий пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

6.3. Якщо неповнолітня особа віком від 14 до 16 років не має в цьому банку рахунків, то відкриття поточного рахунку цій особі здійснюється в такому порядку.

Неповнолітня особа має:

пред'явити уповноваженому працівнику банку свідоцтво про народження. Якщо ця особа є резидентом, то вона додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків;

подати довідку із зразком свого підпису, видану навчальним закладом, де вона навчається, або картку із зразками підписів, засвідчену нотаріально;

подати документ або копію документа, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, який надає змогу банку визначити місце проживання цієї особи;

заповнити заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5);

укласти з банком договір банківського рахунку.

Якщо неповнолітня особа подає довідку із зразком свого підпису, що видана навчальним закладом, де вона навчається, то ця особа має заповнити картку із зразками підписів (додаток 4).

Уповноважений працівник банку ідентифікує неповнолітню особу, яка відкриває рахунок, і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням свідоцтва про народження та документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків. Копії цих документів засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку, який здійснює ідентифікацію клієнта, та неповнолітньої особи як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку. (Абзац дев'ятий пункту 6.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

Неповнолітні особи віком від 16 до 18 років відкривають поточні рахунки в порядку, визначеному пунктом 6.1 цієї Інструкції.© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков