Инструкция "О порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах"

7.14. На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента зараховуються:

валюта, перерахована з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;

готівкова валюта, яка ввезена в Україну і зареєстрована митними органами під час в'їзду в Україну. Під час зарахування на рахунок увезених в Україну коштів у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України. Таке зарахування може бути здійснено до закінчення дії відкритої візи, а в разі безвізового в'їзду в Україну - до закінчення терміну законного перебування в Україні; (Абзац третій пункту 7.14 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

валюта за платіжними документами, увезена в Україну власником рахунку і зареєстрована митними органами під час в'їзду в Україну (у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на рахунок, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;

валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;

готівкова валюта, отримана в Україні відповідно до законодавства України (у разі отримання переказів із-за кордону, увезення платіжних карток і чеків емітентів-нерезидентів та інших платіжних документів);

валюта, одержана в Україні як оплата праці, матеріальна допомога, відшкодування витрат власних коштів у відрядженні за кордоном, авторські гонорари, премії, призи відповідно до законодавства України; {Абзац восьмий пункту 7.14 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

валюта, що перерахована в межах України цією або іншою фізичною особою-нерезидентом з власного поточного рахунку в іноземній валюті;

валюта, перерахована митними органами, що була прийнята на зберігання, відповідно до вимог Інструкції про переміщення валюти (z0452-00);

валюта, перерахована за рішенням суду;

повернені суми сплаченого мита, зборів і застави;

успадковані кошти у валюті;

валюта з власних поточних або вкладних (депозитних) рахунків; (Абзац чотирнадцятий пункту 7.14 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005, в редакції Постанови Нацбанку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

перераховані з власних інвестиційних рахунків доходи, прибутки та інші кошти, отримані від здійснення інвестицій в Україну; (Пункт 7.14 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

валюта, перерахована з інвестиційного рахунку іноземного інвестора - юридичної особи, якщо іноземна інвестиція вносилася в готівковій формі; (Пункт 7.14 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

готівкова валюта, що була раніше знята власником рахунку і не використана. Такі кошти можуть бути зараховані на цей рахунок у сумі, яка не перевищує раніше зняту, і тільки до закінчення дії відкритої візи, а в разі безвізового в'їзду в Україну - до закінчення терміну законного перебування в Україні;

валюта, одержана власником рахунку від погашення іменних ощадних (депозитних) сертифікатів банку, у якому відкритий рахунок; (Абзац пункту 7.14 в редакції Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

валюта, перерахована як кредит, позика відповідно до договору; (Пункт 7.14 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

валюта, одержана власником рахунку від погашення резидентом заборгованості за отриманим кредитом, позикою (у тому числі проценти, комісійні, неустойка), поворотною фінансовою допомогою; (Пункт 7.14 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

валюта, перерахована власнику рахунку за виконане ним зобов'язання за боржника за договором поруки; (Пункт 7.14 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

валюта, що була раніше помилково (надмірно) перерахована з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на цей рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану; (Пункт 7.14 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за рахунок наявних коштів на поточному рахунку в національній валюті цієї фізичної особи з метою переказу її за кордон відповідно до Правил здійснення переказів іноземної валюти (z1402-04); (Абзац пункту 7.14 в редакції Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

валюта, що перерахована в межах України фізичною особою-резидентом на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку;

валюта від здійснення уповноваженим банком за дорученням власника рахунку операцій з обміну валюти відповідно до Правил торгівлі іноземною валютою (z0950-05) та умов договору банківського рахунку. (Абзац пункту 7.14 в редакції Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

Копії документів, що підтверджують джерела походження готівкової іноземної валюти у фізичної особи-нерезидента, залишаються в документах дня банку.

7.15. З поточного рахунку в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента за розпорядженням власника або за його дорученням здійснюються такі операції:

а) в іноземній валюті:

перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України і кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках України, відповідно до Правил здійснення переказів іноземної валюти (z0099-01);

виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Інструкцією про переміщення валюти (z0452-00);

виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Інструкцією про переміщення валюти);

перерахування на власний поточний (у тому числі інвестиційний) або вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті; (Абзац підпункту "а" пункту 7.15 в редакції Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

перерахування в межах України на поточний рахунок іншої фізичної особи - резидента або нерезидента;

перерахування на інвестиційний рахунок іноземного інвестора - юридичної особи для подальшого здійснення інвестицій в Україну; (Абзац підпункту "а" пункту 7.15 в редакції Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

перерахування власником рахунку для здійснення операцій, передбачених відповідною індивідуальною ліцензією Національного банку; (Підпункт "а" пункту 7.15 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005, в редакції Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як сплата мита, зборів або застави;

перерахування власником рахунку коштів за операціями з іменними ощадними (депозитними) сертифікатами цього банку; (Абзац підпункту "а" пункту 7.15 в редакції Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

перерахування коштів на рахунок резидента як кредит, позика, фінансова допомога відповідно до договору; (Підпункт "а" пункту 7.15 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

перерахування для погашення заборгованості за кредитами, позиками (у тому числі проценти, комісійні, неустойка); (Підпункт "а" пункту 7.15 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

перерахування власником рахунку кредитору для виконання зобов'язань за боржника за договором поруки; (Підпункт "а" пункту 7.15 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

(Абзац підпункту "а" пункту 7.15 виключено на підставі Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

перерахування за межі України поручителю-нерезиденту як відшкодування за виконане ним зобов'язання за договором поруки; (Підпункт "а" пункту 7.15 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

купівля наперед оплачених платіжних карток міжнародних платіжних систем;

продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на поточний рахунок у національній валюті; (Абзац підпункту "а" пункту 7.15 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

перерахування коштів для сплати мита, податків та інших обов'язкових платежів (податки нараховуються з доходу, перерахованого в гривні за офіційним курсом Національного банку, що діє на день здійснення банком-резидентом видаткових операцій);

обмін валюти за дорученням власника рахунку відповідно до Правил торгівлі іноземною валютою (z0950-05) та умов договору банківського рахунку з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на поточний рахунок цієї фізичної особи; (Абзац підпункту "а" пункту 7.15 в редакції Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

повернення помилково (надмірно) отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману (Підпункт "а" пункту 7.15 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

б) у грошовій одиниці України:

виплата готівкою в грошовій одиниці України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції);

(Абзац третій підпункту "б" пункту 7.15 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

(Абзац четвертий підпункту "б" пункту 7.15 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

8. Особливості відкриття карткових рахунків

8.1. Банки відкривають клієнтам карткові рахунки на умовах договору в порядку, установленому цією Інструкцією для відкриття поточних рахунків, з урахуванням визначених цією главою Інструкції особливостей.

Для відкриття карткових рахунків клієнти подають документи, які передбачені цією Інструкцією для відкриття поточних рахунків, крім картки із зразками підписів, що подається, коли використання зразка підпису вимагається правилами платіжної системи. Якщо картка із зразками підписів не оформляється, то в разі потреби (закриття рахунку, втрата або пошкодження платіжної картки тощо) операції здійснюються за умови пред'явлення клієнтом паспорта або документа, що його замінює. У цьому разі як зразок підпису використовується підпис клієнта, зазначений у договорі.

У заяві про відкриття карткового рахунку, крім реквізитів, передбачених у відповідних додатках до цієї Інструкції, за потреби зазначаються інші додаткові реквізити, установлені банком та/або платіжною системою, які потрібні для ідентифікації держателя картки, визначення параметрів платіжної картки тощо.

8.2. Якщо клієнт уже має в банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття такому клієнту карткового рахунку здійснюється шляхом укладання договору на підставі заяви про відкриття поточного рахунку. Коли використання зразка підпису вимагається правилами платіжної системи або є потреба надання права розпорядження картковим рахунком іншим особам, то клієнту потрібно подати нову картку із зразками підписів.

8.3. Банк, який розповсюджує платіжні картки та укладає договори від імені банку-емітента, може приймати від клієнта документи, потрібні для відкриття карткового рахунку, з дотриманням порядку відкриття поточних рахунків клієнтів, передбаченого цією Інструкцією, якщо це обумовлено в договорі, укладеному між цим банком і банком - емітентом платіжних карток.

8.4. Операції за картковими рахунками здійснюються з урахуванням особливостей, визначених відповідними нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення операцій із застосуванням платіжних карток.

9. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків суб'єктам господарювання та використання коштів за цими рахунками

9.1. Якщо суб'єкт господарювання не має рахунків у цьому банку, то відкриття йому вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в такому порядку.

Особа, яка від імені суб'єкта господарювання відкриває вкладний (депозитний) рахунок, має:

пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Представники юридичних осіб також пред'являють документи, що підтверджують їх повноваження. Фізична особа-резидент додатково пред'являє документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків; (Абзац третій пункту 9.1 в редакції Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, визначеним цією главою Інструкції;

на підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію суб'єкта господарювання та осіб, уповноважених розпоряджатися вкладним (депозитним) рахунком;

між банком і суб'єктом господарювання укладається в письмовій формі договір банківського вкладу.

9.2. Якщо юридична особа не має рахунків у цьому банку, то банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок за умови подання нею таких документів:

копії свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідченої нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім бюджетних установ та організацій);

копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), засвідченої органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають;

копії довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідченої нотаріально або органом, який видав довідку, чи підписом уповноваженого працівника банку;

копії документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідченої органом, який видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Юридична особа, яка використовує найману працю і є платником страхових внесків, додатково до цих документів подає копію документа про повідомлення нею органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установленому порядку. Інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково має зазначити в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника і відбитком печатки юридичної особи.

Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з вкладного (депозитного) рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку юридична особа додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену в установленому порядку.

9.3. Вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу, який не має рахунків у цьому банку, відкривається за умови подання таких документів: (Абзац перший пункту 9.3 в редакції Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та назви банку, у якому він відкритий; (Абзац другий пункту 9.3 в редакції Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідченої нотаріально або органом, що створив відокремлений підрозділ;

копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідченої нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім підрозділів бюджетних установ і організацій);

копії документа, що підтверджує взяття юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, на облік в органі державної податкової служби, засвідченої органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку; (Пункт 9.3 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

копії документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідченої тим органом, який видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копії довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідченої органом, який видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Якщо відокремлений підрозділ розташований на території іншої територіальної громади, ніж юридична особа, що його створила, має окремий баланс, здійснює розрахунки з оплати праці самостійно і є платником страхових внесків, то цей підрозділ додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа про повідомлення ним органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установленому порядку. Інформацію про те, що відокремлений підрозділ не є платником страхових внесків, цей клієнт обов'язково має зазначити в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника та відбитком печатки відокремленого підрозділу.

Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку відокремлений підрозділ додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену в установленому порядку.

9.4. Фізичній особі-підприємцю, яка не має рахунків у цьому банку, вкладний (депозитний) рахунок відкривається за умови подання нею таких документів:

копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця органом виконавчої влади, іншим органом, уповноваженим здійснювати державну реєстрацію, засвідченої нотаріально або органом, що його видав; (Абзац другий пункту 9.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

копії документа, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на облік в органі державної податкової служби, засвідченої органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Фізична особа-підприємець, яка використовує найману працю, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа про повідомлення нею органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установленому порядку. Інформацію про те, що фізична особа-підприємець не використовує найману працю, цей клієнт обов'язково має зазначити в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом фізичної особи-підприємця та за наявності - відбитком його печатки.

9.5. Якщо вкладний (депозитний) рахунок відкривається суб'єкту господарювання, який уже має в цьому банку поточний рахунок (тобто коли банком здійснено ідентифікацію клієнта і сформовано справу з юридичного оформлення рахунку), то вкладний (депозитний) рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу.

Суб'єкт господарювання, який використовує найману працю і є платником страхових внесків, під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку має подати банку копію документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установленому порядку. Інформацію про те, що суб'єкт господарювання не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, цей клієнт обов'язково має зазначити в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника та відбитком печатки суб'єкта господарювання.

Додатково до цих документів подається клопотання юридичної особи, якщо відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу цієї юридичної особи. (Абзац третій пункту 9.5 в редакції Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

9.6. Кошти на вкладний (депозитний) рахунок суб'єкта господарювання перераховуються з його поточного рахунку і після настання обставин їх повернення, визначених договором банківського вкладу, повертаються на поточний рахунок суб'єкта господарювання, крім випадків, передбачених законодавством України. Банки можуть перераховувати грошові кошти на вкладний (депозитний) рахунок суб'єкта господарювання з його іншого вкладного (депозитного) рахунку, відкритого в цьому банку, лише в разі зміни банком порядку бухгалтерського обліку рахунку суб'єкта господарювання, пов'язаної із:

запровадженням банком процедури зміни рахунків клієнтів не за їх ініціативою у випадках і в порядку, визначених нормативно-правовими актами Національного банку;

зміною умов договору банківського вкладу.

Проведення розрахункових операцій за вкладними (депозитними) рахунками суб'єкта господарювання, крім операцій, пов'язаних з реалізацією майнових прав на суму вкладу (депозиту), відповідно до укладених договорів застави та законодавства України, а також видача коштів готівкою з вкладного (депозитного) рахунку суб'єкта господарювання забороняються.

(Пункт 9.6 в редакції Постанови Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

9.7. Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) суб'єкта господарювання відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту).

{Пункт 9.7 глави 9 в редакції Постанови Нацбанку N 236 (z0856-06) від 26.06.2006}

9.8. За договором банківського вкладу банк зобов'язаний видати вклад на першу вимогу вкладника - суб'єкта господарювання, крім вкладів, внесених юридичною особою на інших умовах повернення, що встановлені договором банківського вкладу.

9.9. Особливості розміщення юридичними особами на вкладних (депозитних) рахунках коштів, наданих їм в управління іншими юридичними особами відповідно до законодавства України, визначаються договором банківського вкладу. (Главу 9 доповнено пунктом 9.9 згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

10. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичним особам і використання коштів за цими рахунками

10.1. Якщо фізична особа не має рахунків у цьому банку, то відкриття вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в такому порядку:

фізична особа має пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Фізична особа-резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичній особі-резиденту ідентифікаційного номера платника податків;

уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї Інструкції;

між банком і фізичною особою укладається в письмовій формі договір банківського вкладу;

фізична особа вносить або перераховує з іншого власного рахунку кошти на вкладний (депозитний) рахунок;

на підтвердження укладення договору банківського вкладу і внесення грошових коштів на вкладний (депозитний) рахунок банк видає фізичній особі ощадну книжку або інший документ, що її замінює і який видається згідно з внутрішніми положеннями банку.

10.2. В ощадній книжці зазначаються назва і місцезнаходження банку, номер вкладного (депозитного) рахунку, усі грошові суми, зараховані та списані з рахунку, а також залишок грошових коштів на рахунку на час пред'явлення ощадної книжки банку.

Відомості про вклад, наведені в ощадній книжці, є підставою для розрахунків за вкладом між банком і вкладником.

10.3. Вкладні (депозитні) рахунки на ім'я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років) відкриваються їх законними представниками [батьками (усиновлювачами) або опікунами] чи іншими особами.

10.4. Якщо в цьому банку немає рахунків, відкритих на ім'я малолітньої особи, то відкриття вкладного (депозитного) рахунку на ім'я малолітньої особи її законним представником здійснюється в порядку, установленому цією Інструкцією для відкриття поточних рахунків на ім'я малолітніх осіб, а будь-якою іншою особою - у порядку, установленому цією Інструкцією для відкриття вкладних (депозитих) рахунків на користь третіх осіб.

У разі відкриття вкладного (депозитного) рахунку на ім'я малолітньої особи іншою особою, але не її законним представником, уповноважений працівник банку ідентифікує малолітню особу та її законного представника під час першого звернення до банку законного представника з метою використання рахунку.

10.5. Якщо неповнолітня особа віком від 14 до 16 років не має рахунків у цьому банку, то відкриття їй вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в такому порядку.

Неповнолітня особа має:

пред'явити свідоцтво про народження. Фізична особа-резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків;

подати документ, що дає змогу банку визначити місце проживання цієї особи, або копію цього документа, засвідчену нотаріально або органом, що видав документ.

Уповноважений працівник банку ідентифікує неповнолітню особу і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів. Копії цих документів засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та неповнолітньої особи як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку. (Абзац п'ятий пункту 10.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

Між банком і неповнолітньою особою укладається договір банківського вкладу.

Якщо неповнолітня особа, якій виповнилось 16 років, не має рахунків у цьому банку, то відкриття їй вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в порядку, установленому пунктом 10.1 цієї Інструкції.

10.6. Якщо фізична особа (у тому числі - неповнолітня особа) вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття вкладного (депозитного) рахунку здійснюється на підставі договору банківського вкладу за умови пред'явлення цією фізичною особою паспорта або документа, що його замінює.

10.7. Фізична особа може відкрити вкладний (депозитний) рахунок на користь третьої особи шляхом укладення договору банківського вкладу за умови пред'явлення особою, яка відкриває рахунок, паспорта або документа, що його замінює. Якщо ця особа є резидентом, то вона додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків.

Уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї Інструкції.

У разі відкриття вкладного (депозитного) рахунку на користь третьої особи ця особа набуває права вкладника з часу пред'явлення нею до банку першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження нею іншим способом наміру скористатися такими правами.

До набуття особою, на користь якої відкрито вкладний (депозитний) рахунок, прав вкладника ці права належать особі, яка відкрила вкладний (депозитний) рахунок.

Розпорядження коштами за вкладним (депозитним) рахунком особою, на ім'я якої відкрито рахунок, здійснюється лише після її ідентифікації банком.

Якщо особа, на користь якої відкрито вкладний (депозитний) рахунок, відмовилася від вкладу, то особа, яка уклала договір банківського вкладу та відкрила вкладний (депозитний) рахунок на користь третьої особи, має право вимагати повернення вкладу або перевести на своє ім'я шляхом укладення додаткової угоди або нового договору банківського вкладу і відкриття нового вкладного (депозитного) рахунку.© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков