Инструкция "О порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах"

17. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів

17.1. Банки відкривають за відповідними балансовими рахунками накопичувальний та поточні рахунки виборчому фонду кандидата на пост Президента України згідно із Законом України "Про вибори Президента України" (474-14), накопичувальний та поточні рахунки виборчому фонду партії (блоку), кандидатів у народні депутати України від якої зареєстровано Центральною виборчою комісією (далі - виборчий фонд партії (блоку), кандидата в депутати від якої зареєстровано ЦВК) згідно із Законом України "Про вибори народних депутатів України" (1665-15), та поточні рахунки виборчим фондам місцевої організації партії (блоку), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата в депутати в одномандатному окрузі згідно із Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (1667-15).

Зазначені у цьому пункті рахунки відкриваються лише у національній валюті.

17.2. Кандидат на пост Президента України та партія (блок), кандидатів у народні депутати України від якої зареєстровано Центральною виборчою комісією, відкривають один накопичувальний рахунок своєму виборчому фонду у банку України в місті Києві та не більше одного поточного рахунку в банку в межах одного територіального виборчого округу.

Місцева організація партії (блоку), кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидат у депутати в одномандатному окрузі відкривають один поточний рахунок своєму виборчому фонду у банку, який визначається територіальною виборчою комісією за місцезнаходженням відповідної виборчої комісії.

17.3. Банк відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 7);

копії рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост Президента України, засвідченої Центральною виборчою комісією;

картки із зразками підписів (додаток 8), яка має містити зразки підписів не більше двох розпорядників накопичувального рахунку, які мають виключне право на розпорядження згідно із законодавством України коштами, що надходять на накопичувальний рахунок. Зразки підпису розпорядників накопичувального рахунку засвідчуються в нотаріальному порядку.

Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 7);

довідки банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: прізвище, ім'я, по батькові кандидата, якому відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; назву та код банку, у якому відкрито накопичувальний рахунок;

картки із зразками підписів (додаток 8), яка має містити зразок підпису розпорядника поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України у відповідному територіальному окрузі, який має виключне право на розпорядження коштами з відповідного поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України. Зразок підпису розпорядника поточного рахунку засвідчується в нотаріальному порядку.

17.4. Банк відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку), кандидатів у депутати від якої зареєстровано ЦВК, на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 9);

копії рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), засвідченої Центральною виборчою комісією;

копії угоди про утворення виборчого блоку, засвідченої в нотаріальному порядку, якщо накопичувальний рахунок виборчого фонду відкриває виборчий блок партій;

картки із зразками підписів (додаток 10), яка має містити зразки підписів двох розпорядників накопичувального рахунку, які мають виключне право на розпорядження згідно із законодавством України коштами, що надходять на накопичувальний рахунок. У картку із зразками підписів включаються зразок відбитка печатки партії та її ідентифікаційний код. У картку із зразками підписів блоку партій включаються зразок відбитка печатки та ідентифікаційний код партії, визначеної керівним органом виборчого блоку. Зразки підписів розпорядників накопичувального рахунку засвідчуються в нотаріальному порядку.

Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду партії (блоку), кандидатів у депутати від якої зареєстровано ЦВК, на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 9);

довідки банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду у довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: повну назву політичної партії [виборчого блоку політичних партій (із зазначенням повних назв партій, що входять до блоку)], якій відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; назву та код банку, у якому відкрито накопичувальний рахунок;

картки із зразками підписів (додаток 10), яка має містити зразок підпису розпорядника поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) у відповідному територіальному окрузі, який має виключне право на розпорядження коштами з відповідного поточного рахунку виборчого фонду. У картку із зразками підписів включаються зразок відбитка печатки партії та її ідентифікаційний код. У картку із зразками підписів блоку партій включаються зразок відбитка печатки та ідентифікаційний код партії, визначеної керівним органом виборчого блоку. Зразок підпису розпорядника поточного рахунку засвідчується в нотаріальному порядку.

17.5. Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду місцевої організації партії (блоку) на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 9);

копії рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), засвідченої територіальною виборчою комісією;

копії угоди про утворення виборчого блоку, засвідченої в нотаріальному порядку, якщо рахунок виборчого фонду місцевої організації партії (блоку) відкриває виборчий блок партій;

картки із зразками підписів (додаток 10), яка має містити зразки підписів не більше двох розпорядників виборчого фонду місцевої організації партії (блоку). У картку із зразками підписів включаються зразок відбитка печатки партії та її ідентифікаційний код. У картку із зразками підписів блоку партій включаються зразок відбитка печатки та ідентифікаційний код партії, визначеної керівним органом виборчого блоку. Зразки підписів розпорядників поточного рахунку засвідчуються в нотаріальному порядку.

17.6. Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата в депутати в одномандатному окрузі на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 7);

копії рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію відповідного кандидата, засвідченої територіальною виборчою комісією;

картки із зразками підписів (додаток 8). У картку із зразками підписів виборчого фонду кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови включається зразок підпису одного розпорядника виборчого фонду кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. У картку із зразками підписів виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному окрузі включаються зразки підписів осіб, які мають виключне право на розпорядження згідно із законодавством України коштами, що надходять на поточний рахунок. Зразки підписів розпорядників поточного рахунку засвідчуються в нотаріальному порядку.

17.7. Банк не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунків, зазначених у пункті 17.1 цієї Інструкції, повідомляє відповідно Центральну виборчу комісію або територіальну виборчу комісію про відкриття рахунку та його реквізити.

17.8. Порядок формування виборчого фонду кандидата на пост Президента України та використання його коштів визначається Законом України "Про вибори Президента України" (474-14).

Порядок формування виборчого фонду партії (блоку), кандидатів у депутати від якої зареєстровано ЦВК, та використання його коштів визначається Законом України "Про вибори народних депутатів України" (1665-15).

Порядок формування виборчого фонду місцевої організації партії (блоку), кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата в депутати в одномандатному окрузі та використання його коштів визначається Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (1667-15).

17.9. Банк закриває рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України на п'ятнадцятий календарний день після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів, а для кандидатів на пост Президента України, не включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, - з дня опублікування рішення про призначення повторного голосування.

Банк закриває рахунки виборчого фонду партії (блоку), кандидатів у депутати від якої зареєстровано ЦВК, на п'ятнадцятий календарний день після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.

Банк закриває рахунок виборчого фонду місцевої організації партії (блоку), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі на шістнадцятий календарний день після дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів.

(Глава 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 295 (z0797-04) від 23.06.2004, в редакції Постанови Національного банку N 419 (z1397-05) від 10.11.2005)

18. Картки із зразками підписів

18.1. Усі юридичні особи незалежно від форм власності та їх відокремлені підрозділи подають картку із зразками підписів і відбитка печатки [додаток 2 (далі - картка)] у двох примірниках. У картку включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України та установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів.

18.2. Право першого підпису належить першому керівнику юридичної особи, якій відкривається рахунок, а також іншим уповноваженим на це особам.

Право другого підпису належить головному бухгалтеру або особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку та звітності, чи іншим уповноваженим на це особам. (Абзац другий пункту 18.2 в редакції Постанови Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

18.3. Особи, які мають право першого та другого підпису, зазначаються в картці під час її складання.

Якщо в картці зразок підпису першого керівника юридичної особи не наведено, то банк має право витребувати письмове підтвердження про надання права іншим особам розпоряджатися рахунком, засвідчене підписом першого керівника та відбитком печатки юридичної особи, якщо документами, якими підтверджуються повноваження осіб, підписи яких включені до картки, таке право не підтверджується. (Абзац другий пункту 18.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

18.4. Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису.

Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.

18.5. За рахунками юридичних осіб, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями, право другого підпису належить головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії та особам, ним уповноваженим.

18.6. За рахунками юридичних осіб і рахунками відокремлених підрозділів, у штатному розписі яких немає осіб, яким може бути надане право другого підпису, до банку подається засвідчена відповідно до вимог цієї Інструкції картка із зразками підписів осіб, яким належить право першого підпису. У цьому разі під час складання картки в графі, що призначена для зазначення посад осіб, які мають право другого підпису, робиться напис про те, що в штатному розписі немає таких осіб. (Пункт 18.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

18.7. У картці зазначаються повна та скорочена назви власника рахунку, його місцезнаходження, номер телефону, назва організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований, ідентифікаційний код цього клієнта або реєстраційний (обліковий) номер платника податку з Тимчасового реєстру Державної податкової адміністрації України. Уповноважений працівник банку зазначає в картці номер рахунку.

18.8. У картку, подану юридичною особою, обов'язково включається зразок відбитка печатки. Використання печаток, призначених для спеціальних цілей, наприклад "для пакетів", "для перепусток", є неприпустимим. (Пункт 18.8 в редакції Постанови Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

18.9. Якщо в новоствореної юридичної особи тимчасово немає печатки, а також у зв'язку з реорганізацією, зміною найменування або підпорядкованості, спрацьованістю чи втратою печатки, то керівник банку надає власнику рахунку строк для виготовлення нової печатки.

18.10. Комітети первинних організацій добровільних товариств, яким печатка не надана, можуть користуватися печаткою вищих органів або печаткою тих організацій, у підпорядкуванні яких вони перебувають. У картці в графі "Зразок відбитка печатки" має бути проставлений зразок печатки, якою користуватиметься первинна організація добровільного товариства.

18.11. Картка має бути засвідчена нотаріально або підписом першого керівника або його заступника та печаткою організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований. В населених пунктах, де немає нотаріальних контор чи приватних нотаріусів, картки засвідчуються сільською, селищною, міською, районною Радою.

Міністерства, що належать до центральних органів виконавчої влади України відповідно до Указу Президента України від 15.12.99 N 1573 (1573/99) "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади України", подають картки, засвідчені підписами керівників та головних бухгалтерів цих органів.

18.12. У картці посвідчувальний напис нотаріуса вважається дійсним, якщо він відповідає формі N 58 Форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на правочинах і засвідчуваних документах (za017-05), затверджених наказом Міністерства юстиції України від 10.01.2005 N 1/5 (z0017-05), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.01.2005 за N 17/10297. Посвідчувальні написи нотаріусів, включені до картки до дати набрання чинності зазначеним наказом, вважаються дійсними. (Абзац перший пункту 18.12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

Картка юридичної особи-нерезидента або його відокремленого підрозділу може бути засвідчена нотаріусом іноземної держави та легалізована в консульській установі України або засвідчена шляхом проставлення апостиля. У цьому разі застосовується форма посвідчувального напису нотаріуса іноземної держави.

18.13. У разі заміни або доповнення хоча б одного з підписів подається нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають право першого або другого підпису, засвідчена в установленому порядку.

Якщо в новій картці, що подається в разі заміни або доповнення підписів, підписи першого керівника та головного бухгалтера юридичної особи або відокремленого підрозділу залишаються колишні, то додатково засвідчувати таку картку не потрібно. Вона приймається за дозвільним написом головного бухгалтера банку або іншого уповноваженого на це працівника банку після звіряння ним підписів керівника та головного бухгалтера, які підписали картку, із зразками їх підписів на картці, що замінюється. Стара картка зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

18.14. Якщо картка засвідчена організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований і яка перебуває в іншому місті, то в разі зміни керівника або головного бухгалтера, іншої службової особи, яка виконує обов'язки головного бухгалтера клієнта, вищезазначена організація може телеграфом повідомити про це банк, при цьому підпис керівника цієї організації або його заступника засвідчується телеграфом. У такому разі нова картка подається протягом трьох днів.

18.15. У разі призначення тимчасово виконуючого обов'язки першого керівника або головного бухгалтера подається нова тимчасова картка тільки із зразком підпису особи, яка тимчасово виконує обов'язки першого керівника чи головного бухгалтера, засвідчена у порядку, установленому пунктом 18.11 цієї Інструкції. (Пункт 18.15 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

18.16. У разі тимчасового надання особі права першого або другого підпису, а також у разі тимчасової заміни однієї з осіб, уповноважених першим керівником, нова картка не складається, а додатково подається картка тільки із зразком підпису тимчасово уповноваженої особи із зазначенням строку її дії і копія відповідного документа (протоколу, наказу тощо), що підтверджує ці повноваження. (Абзац перший пункту 18.16 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

Ця тимчасова картка засвідчується підписом першого керівника та головного бухгалтера, відбитком печатки і додаткового засвідчення не потребує. (Абзац перший пункту 18.16 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

18.17. Картка, що подається під час відкриття нового поточного рахунку юридичної особи або нового поточного рахунку відокремленого підрозділу, які вже мають поточний рахунок у банку і право першого та другого підписів за новим рахунком надається усім особам, які мають право підпису за раніше відкритим рахунком, засвідчується головним бухгалтером банку або іншим уповноваженим на це працівником банку (після звіряння з раніше поданою карткою) і додаткового засвідчення не потребує. (Пункт 18.17 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005, в редакції Постанови Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

18.18. Фізичні особи, у тому числі фізичні особи-підприємці, під час відкриття поточного рахунку подають картку із зразками підписів згідно з додатком 4 до цієї Інструкції, до якої включаються зразки підписів власника рахунку та/або його довірених осіб. Зразки підписів довірених осіб засвідчуються уповноваженою особою банку за умови їх особистої присутності та пред'явлення паспорта або документа, що його замінює, і документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі-резиденту ідентифікаційного номера платника податків.

За наявності у фізичної особи-підприємця печатки в картку із зразками підписів включається зразок відбитка печатки. (Абзац другий пункту 18.18 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 485 (z0023-06) від 21.12.2005)

Якщо в процесі обслуговування поточного або вкладного (депозитного) рахунку власник - фізична особа надає право розпорядження рахунком іншій фізичній особі, то довірена особа під час першого звернення до банку заповнює картку із зразками підписів згідно з додатком 4 до цієї Інструкції, до якої включається зразок її підпису. Зразок підпису власника рахунку в картці із зразками підписів, яку заповнює довірена особа, не зазначається. (Пункт 18.18 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

Заповнення картки із зразками підписів довіреною особою не припиняє дію карток із зразками підписів, що заповнені іншими особами (власником рахунку та/або довіреною особою). (Пункт 18.18 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

У картці із зразками підписів на підставі документа, що підтверджує право розпорядження рахунком довіреною особою, у рядку "Інші відмітки" уповноважений працівник банку зазначає строк дії цієї картки. Якщо строк дії довіреності не встановлений, то в картці із зразками підписів, що заповнює довірена особа, у рядку "Інші відмітки" уповноважений працівник банку зазначає, що картка діє до припинення дії довіреності. (Пункт 18.18 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

(Технічну помилку виправлено згідно з Листом Національного банку N 25-119/1690-9687 (v9687500-03) від 23.12.2003)

18.19. У разі зміни рахунків клієнтів банку, викликаної реорганізацією банку, зміною місцезнаходження банку, яка призвела до зміни коду банку, або змінами в порядку обліку банками рахунків клієнтів, до картки уносяться відповідні зміни.

18.20. У разі відкриття поточного рахунку юридичною особою з наданням права розпорядження цим рахунком іншим юридичним особам у випадках, визначених законодавством України, кожною з юридичних осіб - розпорядників рахунку подається до банку картка із зразками підписів і відбитка печатки, складена за довільною формою із зазначенням таких обов'язкових реквізитів:

повної та скороченої назви юридичної особи - власника рахунку;

повної та скороченої назви юридичної особи - розпорядника рахунку, його ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ і місцезнаходження;

назви та місцезнаходження банку, у якому відкривається рахунок, номера рахунку;

дозволу банку на прийняття зразків підписів, дати прийняття картки із зразками підписів і відбитка печатки.

У картку включаються зразки підписів уповноважених осіб юридичної особи - розпорядника рахунку, які мають право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів, і зразок відбитка печатки юридичної особи - розпорядника рахунку.

Картка із зразками підписів і відбитка печатки має містити посвідчувальний напис нотаріуса (форма 58).

(Главу 18 доповнено пунктом 18.20 згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

18.21. Картка із зразками підписів нерезидента-інвестора складається за довільною формою із зазначенням таких обов'язкових реквізитів:

для інвестора - юридичної особи - повної та скороченої назви, його місцезнаходження, назви та місцезнаходження банку, у якому відкривається рахунок, номера рахунку, дозволу банку на прийняття зразків підписів, дати прийняття картки із зразками підписів нерезидента-інвестора;

для інвестора - фізичної особи - прізвища, ім'я, по батькові (у разі його наявності), місця проживання, назви та місцезнаходження банку, у якому відкривається рахунок, номера рахунку, дозволу банку на прийняття зразків підписів, дати прийняття картки із зразками підписів нерезидента-інвестора.

У картку включаються зразки підписів осіб, які мають право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів.

Якщо довіреною особою нерезидента-інвестора, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, є юридична особа-резидент, то до картки із зразками підписів нерезидента-інвестора включається зразок відбитка печатки цієї юридичної особи-резидента.

Якщо довіреною особою нерезидента-інвестора, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, є фізична особа або інвестор - фізична особа самостійно відкриває рахунок, то до картки зразок відбитка печатки не включається.

Картка із зразками підписів нерезидента-інвестора має містити посвідчувальний напис нотаріуса відповідної форми.

(Главу 18 доповнено пунктом 18.21 згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

19. Зміна рахунків клієнтів

19.1. Зміною рахунків клієнтів уважається процедура закриття раніше відкритих рахунків з одночасним відкриттям нових рахунків клієнтів не за їх ініціативою, у результаті проведення якої змінюються всі або окремі (один або кілька) банківські реквізити клієнтів - назва банку, код банку, номер рахунку, валюта рахунку.

19.2. Зміна рахунків клієнтів здійснюється банком у разі:

проведення реорганізації в межах одного банку;

проведення реорганізації банків шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення;

зміни місцезнаходження банку, у результаті якої змінюється код банку;

зміни порядку бухгалтерського обліку рахунків клієнтів (у тому числі рахунків клієнтів, за якими операції не здійснювалися протягом трьох років і більше та на яких є залишки коштів). (Абзац п'ятий пункту 19.2 в редакції Постанови Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)

19.3. Про зміну рахунків банк зобов'язаний завчасно повідомити всіх клієнтів у порядку, установленому внутрішніми положеннями банку.

19.4. У разі зміни рахунків клієнтів нові справи з юридичного оформлення рахунків не формуються. За потреби вони передаються іншому банку (установі цього банку) за передавальним актом.

19.5. Про зміну рахунків суб'єктів господарювання банк повідомляє відповідні органи державної податкової служби в порядку, установленому Державною податковою адміністрацією України.

19.6. Банки можуть застосовувати процедуру зміни рахунків у разі зміни умов договору банківського вкладу.

(Главу 19 доповнено пунктом 19.6 згідно з Постановою Нацбанку N 110 (z0446-05) від 04.04.2005)© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков