Инструкция о порядке расчета и взимания государственной пошлины


ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

Н А К А З
N 15 від 22.04.93

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 1993 р.
за N 50

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом ГДПІ N 70 (z0013-94) від 31.12.93 Наказами Державної податкової адміністрації N 165 (z0374-98) від 03.04.98 N 336 (z0649-02) від 15.07.2002 N 487 (z0986-03) від 15.10.2003 N 243 (z0607-04) від 24.04.2004)

1. На виконання Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 7-93 "Про державне мито" затвердити Інструкцію про порядок обчислення та справляння державного мита (додається).

2. Вважати такими, що зупиняють дію з 11 лютого 1993 р., нормативні акти Міністерства фінансів України і Головної державної податкової інспекції України:

1. Інструкція Міністерства фінансів України від 26 березня 1992 р. N 4 "Щодо порядку сплати державного мита";

2. Лист Головної державної податкової інспекції України від 9 грудня 1992 р. N 03-509 "Щодо порядку зарахування державного мита до державного бюджету України".

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головної державної
податкової інспекції України
22.04.1993 N 15

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 1993 р.
за N 50

ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ТА СПРАВЛЯННЯ ДЕРЖАВНОГО МИТА

(У тексті Інструкції слово "арбітражний" у всіх відмінках замінено на слово "господарський" у відповідних відмінках згідно з Наказом ДПА N 336 (z0649-02) від 15.07.2002)

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Інструкцію видано на підставі Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 7-93 "Про державне мито".*

---------------------------
*Надалі Декрет "Про державне мито"

Державне мито справляється за ставками у розмірах частин неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та в процентному відношенні до відповідної суми документа (суми позову, вартості відчужуваного майна тощо). (Абзац другий пункту 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 487 (z0986-03) від 15.10.2003)

Державне мито сплачується до подання заяви чи вчинення дій, за які воно справляється, а у відповідних випадках - при видачі документів.

Державне мито сплачується готівкою, шляхом перерахувань із рахунку платника в кредитній установі чи митними марками.

З позовних заяв, що подаються до суду та господарського суду в іноземній валюті, а також за дії та операції в іноземній валюті, державне мито сплачується в іноземній валюті. У разі, коли розмір ставок державного мита передбачено в частинах неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, державне мито сплачується в іноземній валюті з урахуванням курсу грошової одиниці Національного банку України. Фізичні особи та іноземні юридичні особи, що відповідно проживають або знаходяться за межами України, сплачують вказане в підпункті "у" пункту 6 статті 3 Декрету "Про державне мито" мито у доларах США, або в іншій валюті та розмірах, якщо це передбачено угодами з Україною. (Абзац п'ятий розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 336 (z0649-02) від 15.07.2002, N 487 (z0986-03) від 15.10.2003)

II. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ТА
СПЛАТИ ДЕРЖАВНОГО МИТА


1. У всіх органах, які справляють державне мито, крім виконкомів сільських Рад народних депутатів, державне мито сплачується шляхом безготівкового розрахунку, митними марками або готівкою до кредитної установи. Приймання кредитними установами державного мита від населення здійснюється у всіх випадках з видачею відповідної квитанції (форма N 0402005).

За дії, що виконуються виконкомами сільських Рад народних депутатів, державне мито сплачується до вчинення дій і при видачі документів виключно готівкою. На сплату державного мита видаються квитанції за формою N 10.

2. По справах, що розглядаються судами, державне мито сплачується до подання позовної заяви або апеляційної скарги на рішення суду і скарг на рішення, що набрали законної сили, а також при видачі судами копій документів. (Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 336 (z0649-02) від 15.07.2002)

3. По справах, що розглядаються господарськими судами, державне мито сплачується до подання позовної заяви та апеляційних і касаційних скарг на рішення та постанови, а також заяв про їх перегляд за нововиявленими обставинами. (Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 336 (z0649-02) від 15.07.2002)

4. За вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами, а також виконкомами сільських, селищних та міських Рад народних депутатів державне мито сплачується до вчинення нотаріальних дій, а за видачу дублікатів документів, що є в справах нотаріальних контор, копій документів, - при їх видачі.

Державне мито по угодах, за якими одна сторона звільняється від сплати державного мита, сплачується повністю другою стороною (якщо вона також не звільнена від сплати мита).

У випадках, коли грошові суми для прийняття в депозит державної нотаріальної контори надходять поштою або з кредитної установи, належні суми державного мита відраховуються із сум, що надійшли, а залишок приймається в депозит. Утримані суми мита перераховуються в доход бюджету місцевого самоврядування державною нотаріальною конторою при черговій здачі до банку депозитних сум. Квитанція банку про прийняття мита зберігається в справах державної нотаріальної контори.

5. За вчинення актів громадянського стану державне мито сплачується до подання заяви про реєстрацію актів громадянського стану, а за видачу повторних свідоцтв - при їх видачі.

6. Державне мито за видачу документів на право виїзду за кордон і про запрошення в Україну осіб з інших країн, за продовження строку їх дії та за внесення змін до цих документів; за продовження строку дії візи для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію (перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства); за видачу або продовження строку дії посвідки на проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства; за оформлення віз для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію, а також із заяв про прийняття до громадянства України або про вихід з громадянства України сплачується до подання заяви до відповідного органу. (Пункт 6 розділу II в редакції Наказу ДПА N 487 (z0986-03) від 15.10.2003)

7. За дії, що виконуються виконавчими комітетами сільських Рад народних депутатів, за які повинно сплачуватися державне мито, останнє сплачується до вчинення дій або при видачі документів.

8. За прописку громадян або реєстрацію місця проживання, видачу щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання, квитків рибалок державне мито сплачується митними марками при видачі відповідного документа. У разі відсутності митних марок мито сплачується до кредитних установ готівкою. (Пункт 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 487 (z0986-03) від 15.10.2003)

9. Марки для сплати державного мита (митні марки) мають номінальну вартість 1 крб., 3 крб., 5 крб., 10 крб., 25 крб., 50 крб., 100 крб., 200 крб. Продаж митних марок провадиться через кредитні установи.

10. Митні марки повинні бути погашені підписами службових осіб, які прийняли чи видали документ, або штемпелем чи печаткою відповідного органу.

Порядок розміщення митних марок на розпорядчих документах визначається відповідними міністерствами і відомствами з урахуванням вимог частини першої цього пункту.

11. Платіжні доручення на безготівкове перерахування державного мита, квитанції банку про сплату державного мита додаються до позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг на рішення та постанови і залишених у справах установ, що справляють державне мито, примірниках посвідчених угод, до заяв актів громадянського стану та інших відповідних матеріалів про видачу документів, а також до документів реєстрації укладених на біржах угод. (Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 336 (z0649-02) від 15.07.2002)

У реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказується сума внесеного державного мита, дата і номер банківського документа.

Виконком сільської Ради видає платнику квитанцію про сплату мита, а на документах, що видаються платнику, і на відповідних документах та в книгах сільської Ради (реєстр для реєстрації нотаріальних дій, копії посвідчених договорів тощо) робиться відмітка про суму стягнутого мита і вказується номер квитанції.

За реєстрацію виконкомами сільських Рад актів громадянського стану запис про суму сплаченого мита проводиться в актовій книзі, в спеціально відведеній для цього графі чи в кінці актового запису.

Записи про надходження сум, що надійшли у сплату державного мита, провадяться в порядку, визначеному відповідними нормативними документами.

У випадках, коли платники звільняються від сплати державного мита, про це робиться відмітка на відповідних документах (в реєстрах, книгах тощо) з посиланням на законодавчі акти чи рішення міських, сільських та селищних Рад народних депутатів про звільнення від сплати державного мита із зазначенням номера і дати цього рішення.

III. ЗАРАХУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО МИТА ДО БЮДЖЕТУ

12. Відповідно до статті 6 Декрету "Про державне мито" (7-93) державне мито сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і зараховується до бюджетів місцевого самоврядування (в іноземній валюті мито сплачується через уповноважені на це банки).

13. Державне мито, що справляється з позовних заяв, які подаються до господарських судів, із апеляційних і касаційних скарг на рішення та постанови господарських судів, заяв про їх перегляд за нововиявленими обставинами, зараховується до державного бюджету України (розділ II, &1, символ звітності 57). До державного бюджету (розділ II, &2, символ звітності 55) зараховується також державне мито за дії, пов'язані з одержанням охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності. (Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 336 (z0649-02) від 15.07.2002)

Сплачене за ці дії державне мито в іноземній валюті зараховується до Державного валютного фонду України через рахунки валютних фондів органів місцевого самоврядування (NN рахунків доводяться на місця Національним банком України).

У випадках, коли громадяни проживають не за місцем розгляду та оформлення документів, державне мито може бути перераховано поштовим переказом, в якому вказується, за яку дію чи документ сплачується це мито.

Державне мито з позовних заяв, що надходять з інших держав та розглядаються відповідними органами України, зараховується до державного бюджету України на рахунок Міністерства фінансів України N 1100657 в міській дирекції Укрсоцбанку м. Києва (МФО 322012 по розділу II, &1, символ звітності 57), іноземній валюті - зараховується до Державного валютного фонду України.

(Абзац п'ятий пункту 13 розділу III вилучено на підставі Наказу ДПА N 487 (z0986-03) від 15.10.2003)

14. При сплаті державного мита готівкою до документа, щодо якого вчинюється відповідна дія, додається оригінал квитанції кредитної установи, яка прийняла платіж, а при перерахуванні мита з рахунку платника - останній примірник платіжного доручення з написом (поміткою) кредитної установи такого змісту "Зараховано в дохід бюджету ____ грн. (дата)". Цей напис скріплюється першим і другим підписами посадових осіб і відбитком печатки кредитної установи з відміткою дати виконання платіжного доручення.

У випадках, коли перерахування мита проводиться з рахунку вкладника, що знаходиться в кредитній установі, до документа, оплаченого митом, додається довідка, засвідчена підписом контролера і відбитком печатки кредитної установи.

(Пункт 14 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА Наказу ДПА N 487 (z0986-03) від 15.10.2003)

IV. ПОВЕРНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО МИТА

15. Сплачене державне мито підлягає поверненню частково або повністю у випадках, передбачених статтею 8 Декрету "Про державне мито" (7-93).

16. Державне мито повертається фінансовим органом того району чи міста, до бюджету якого воно надійшло.

17. Повернення державного мита проводиться на підставі заяви платника, поданої ним протягом року з дня зарахування державного мита до бюджету, до відповідного органу, що справляє мито.

На підставі заяви платника відповідний орган подає до фінансового відділу району чи міста, до бюджету якого надійшло державне мито і де знаходиться другий примірник документа про його сплату, разом з заявою платника свій висновок (ухвалу суду, господарського суду, в інших випадках - довідку установи, яка справляла мито, -нотаріальної контори, ВВІР, ЗАГСу тощо) про обставини, що є підставою для повного або часткового повернення державного мита, а також оригінали документів, що підтверджують сплату державного мита, якщо воно підлягає поверненню в повному розмірі, із зазначенням номера квитанції, суми державного мита та дати його сплати.

Заяву платника про повернення державного мита, сплаченого в іноземній валюті, та свій висновок з цього питання орган, до якого було сплачено це мито, подає до Експортно-імпортного банку України, який вирішує питання повернення мита платнику в іноземній валюті.

18. Для повернення державного мита, сплаченого митними марками, у відповідний фінансовий відділ подається заява, до якої додаються оригінали документів, на яких при зверненні до установи, яка справляла державне мито, були наклеєні ці марки, погашені у встановленому порядку, крім випадків, коли документи, щодо яких вчинюється відповідна дія, залишаються в установі, яка справляла державне мито, або коли марки наклеєні в книгах (реєстрах) цієї установи.

19. Для повернення мита по справах, що залишаються в установах, які справляють мито, в довідці цієї установи вказується, що відповідні документи (позовні заяви, платіжні доручення, квитанції, митні марки) знаходяться в справі даної установи.

20. Повернення державного мита, сплаченого до виконкому сільської Ради народних депутатів, проводиться цим виконкомом на підставі письмового розпорядження голови виконкому із зазначенням причин, з яких виникла потреба повернення державного мита.

21. Повернення державного мита проводиться за умови, якщо заяву подано до відповідного органу, що справляє мито, протягом року з дня зарахування його до бюджету.

Примітка. Державне мито, що надходить з інших держав і, зокрема, держав СНД та зараховується до державного бюджету України на рахунок Міністерства фінансів України, в разі необхідності повертається Міністерством фінансів України.© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков