Обобщающее налоговое разъяснение по применению упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.06.2006 N 352

Про затвердження Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо застосування положень Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва"

Враховуючи лист Міністерства фінансів України від 30.05.06 N 31-20080/10-18/11475 стосовно розробки та затвердження Узагальнюючого податкового роз’яснення положень Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (в редакції Указу від 28.06.1999 N 746/99 та керуючись нормами Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, наказу Державної податкової адміністрації України від 12.04.03 N 176 “Про затвердження Порядку надання роз’яснень окремих положень податкового законодавства”, а також враховуючи листи-роз’яснення Міністерства фінансів України від 06.05.06 N 31-20080-3-8/2088 та Міністерства юстиції України від 12.12.05 N 20-35-389, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Узагальнююче податкове роз’яснення щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктами малого підприємництва з державною, комунальною та іншими формами власності, що додається.

2. Директору Департаменту інформаційної політики та масово — роз’яснювальної роботи Андроновій А.О. забезпечити публікацію його в засобах масової інформації.

3. Директору Адміністративно-господарського департаменту Рахубі А.М. у 3-денний термін після затвердження наказу забезпечити тиражування та надсилання його державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

4. Головам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі довести зазначене до відома підпорядкованих органів державної податкової служби.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови Г.М. Оперенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
23.06.2006 N 352

УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОДАТКОВЕ РОЗ'ЯСНЕННЯ
щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктами малого підприємництва з державною, комунальною та іншими формами власності

Статтею 1 Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (в редакції Указу від 28 червня 1999 року N 746/99 встановлено, що спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується, зокрема, для юридичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.

Одночасно частиною четвертою статті 7 Указу визначено, що його дія не поширюється на суб’єктів підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам — учасникам та засновникам даних суб’єктів, які не є суб’єктами малого підприємництва, перевищують 25 відсотків.

Для з’ясування питання поширення дії Указу на підприємства, засновані на державній та комунальній власності, слід враховувати, що державне підприємство згідно з положеннями Господарського кодексу України є підприємством, що діє на основі державної власності, утворюється уповноваженим органом державної влади і майно якого закріплюється за ним на праві господарського відання чи праві оперативного управління (статті 63, 73, 74).

Комунальне підприємство — це підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади, утворюється органом, який є представником власника — відповідної територіальної громади і виконує його функції та майно якого закріплюється за ним на праві господарського відання або на праві оперативного управління (статті 63, 78 зазначеного Кодексу.

Отже, незалежно від наявності чи відсутності статутного фонду, єдиним засновником (учасником) державних та комунальних підприємств є відповідно держава чи територіальна громада в особі уповноважених органів. Тобто, їх частка в цих підприємствах перевищує 25 відсотків.

Враховуючи поняття суб’єкта малого підприємництва, наведене у статті 1 Указу, уповноважені органи, які діють від імені держави чи територіальних громад, не є суб’єктами малого підприємництва.

Крім того, частиною першою статті 8 Господарського кодексу України передбачено, що держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб’єктами господарювання.

Таким чином, оскільки засновники (органи державної влади та органи місцевого самоврядування) державних та комунальних підприємств не є суб’єктами малого підприємництва і їх частка в цих підприємствах перевищує 25 відсотків, дія Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” на зазначені підприємства не поширюється.

Враховуючи наведене, лист ДПА України від 18.01.06 N 743/7/15-0417 вважати відкликаним.

Директор Департаменту податку
на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) Н.В. Хоцянівська

© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков