Порядок учета плательщиков налогов, сборов (обязательных платежей)

4. Порядок взяття на облік платників податків - юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів

(Назва розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

4.1. Узяття на облік як платників податків - юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб здійснюється за їх місцезнаходженням відповідними органами державної податкової служби після внесення відомостей про них до Єдиного державного реєстру або, у випадках, передбачених законодавством, після присвоєння ідентифікаційних кодів за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ).

Військові частини в десятиденний строк з моменту одержання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності інформують про це органи державної податкової служби за місцем своєї дислокації.

(Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 361 (z0448-00) від 05.07.2000; в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

4.2. Неприбуткові організації, які повністю фінансуються з бюджету, обслуговуються централізованими бухгалтеріями в частині розрахунків оплати праці працівників та перерахування до бюджету податків, зборів, інших обов'язкових платежів і не мають власних поточних рахунків у фінансових установах, можуть не обліковуватись в органах державної податкової служби. Установа або організація, яка обслуговується централізованою бухгалтерією, надає до органу державної податкової служби підтвердження від централізованої бухгалтерії факту її обслуговування.

Узяття на облік установи або організації, що прийняла рішення про самостійну сплату податків, здійснюється після прийняття такого рішення за заявою установи або організації відповідно до цього Порядку.

Якщо державна нотаріальна контора обслуговується централізованою бухгалтерією, то така нотаріальна контора відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (889-15) у строки, встановлені для податкового кварталу, подає податковому органу податковий розрахунок та інформацію щодо здійснення державними нотаріусами цієї контори операцій з купівлі, продажу (міни) об'єктів нерухомого та рухомого майна та щодо видачі свідоцтв про право на спадщину або укладення договорів дарування. {Пункт 4.2 розділу 4 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

{Пункт 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 669 (z0067-05) від 24.11.2004; в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

4.3. Підставою для взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби є надходження до цього органу відомостей з відповідної реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи. {Абзац перший пункту 4.3 розділу 4 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 427 (z0994-06) від 24.07.2006}

Узяття юридичної особи на облік органами державної податкової служби здійснюється також на підставі відповідного повідомлення державного реєстратора про судове рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи та внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

(Пункт 4.3 в редакції Наказів ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001, N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

4.4. Підставою для взяття на облік відокремленого підрозділу юридичної особи є надходження повідомлення про створення відокремленого підрозділу юридичної особи від державного реєстратора до органу державної податкової служби за місцезнаходженням відокремленого підрозділу. (Пункт 4.4 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

4.5. Про отримання повідомлення від державного реєстратора підрозділом з обліку платників податків органу державної податкової служби щодо кожної юридичної особи (відокремленого підрозділу) робиться запис у журналі обліку платників податків - юридичних осіб за ф. N 2-ОПП (додаток 2). Отримані від державного реєстратора відомості обробляються засобами відповідного програмного забезпечення згідно з регламентом такої обробки та вносяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб. (Пункт 4.5 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

4.6. На бажання платника податків - юридичної особи (у тому числі тієї, стосовно якої не надійшли відомості від державного реєстратора) узяття його на облік може бути здійснене органом державної податкової служби на підставі документів, визначених у пункті 4.9 цього розділу.

У цьому разі за даними Єдиного державного реєстру та/або через відповідного державного реєстратора підрозділ з обліку платників податків органу державної податкової служби зобов'язаний установити, що така юридична особа включена до Єдиного державного реєстру та не припинена.

(Пункт 4.6 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

4.7. На бажання юридичної особи, стосовно відокремленого підрозділу якої до органу державної податкової служби за місцезнаходженням відокремленого підрозділу не надійшли відомості від державного реєстратора, узяття відокремленого підрозділу на облік може бути здійснене органом державної податкової служби за його місцезнаходженням на підставі документів, визначених у пункті 4.10 цього розділу.

У цьому разі за даними Єдиного державного реєстру та/або через відповідного державного реєстратора підрозділ з обліку платників податків органу державної податкової служби зобов'язаний установити, що такий відокремлений підрозділ включений до Єдиного державного реєстру й не є закритим.

(Пункт 4.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 729 (z0024-00) від 28.12.9; в редакції Наказів ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001, N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

4.8. Пункти 4.2 - 4.7 цього розділу не застосовуються до юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які набувають статусу юридичної особи до/без включення їх до Єдиного державного реєстру.

(Пункт 4.8 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

4.9. Для взяття на облік платник податків - юридична особа, означена в пункті 4.6 або в пункті 4.8 цього розділу (у тому числі професійна спілка), подає до органу державної податкової служби:

заяву за ф. N 1-ОПП (додаток 1);

копію свідоцтва (документа) про державну реєстрацію (легалізацію);

копію документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для професійної спілки - за наявності).

Одночасно з поданням заяви платником податків - юридичною особою пред'являються оригінали перелічених документів.

(Пункт 4.9 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

4.10. Для взяття на облік відокремлений підрозділ юридичної особи, крім професійної спілки, означений у пункті 4.7 або в пункті 4.8 цього розділу, подає до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням:

заяву за ф. N 1-ОПП (додаток 1);

копію витягу з Єдиного державного реєстру із зазначенням відомостей про відокремлений підрозділ, якщо заявником є відокремлений підрозділ юридичної особи, відомості про яку включаються до Єдиного державного реєстру; {Абзац третій пункту 4.10 розділу 4 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

копію документа (свідоцтва) про реєстрацію, акредитацію, легалізацію, створення тощо та копію документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, якщо заявником є відокремлений підрозділ юридичної особи, відомості про яку не включаються до Єдиного державного реєстру. {Абзац пункту 4.10 розділу 4 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

Одночасно з поданням заяви платником податків - відокремленим підрозділом пред'являється оригінал такого документа.

(Пункт 4.10 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

4.11. Платники податків - військові частини для взяття на облік подають до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням такі документи:

заяву за формою N 1-ОПП;

завірену відповідним органом копію свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності у Збройних Силах; {Абзац третій пункту 4.11 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

копію довідки про включення до галузевого фонду ЄДРПОУ з присвоєним ідентифікаційним кодом.

У разі, якщо військова частина не здійснює господарську діяльність, однак при цьому є платником податків (податковим агентом), то замість свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності у Збройних Силах має бути наданий підтверджуваний документ (документи) відповідного міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, що містить відомості про те, що військова частина є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства (із зазначенням даних про створення), не здійснює господарську діяльність в розумінні Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" (1076-14), не перебуває на обслуговуванні централізованої бухгалтерії та зобов'язана самостійно вести бухгалтерський облік, утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджету із зазначенням видів податків. {Пункт 4.11 розділу 4 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

(Пункт 4.11 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 361 (z0448-00) від 05.07.2000)

4.12. На обліку в органах державної податкової служби повинні перебувати угоди про розподіл продукції (далі - угоди) та договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб (далі - договори), при виконанні яких виникають обов'язки за сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством. Документи, що стосуються договору чи угоди, зберігаються в обліковій справі платника податків. {Абзац перший пункту 4.12 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

4.12.1. Для взяття на податковий облік угоди про розподіл продукції подаються такі документи:

заява за ф. N 1-ОПП;

завірена в нотаріальному порядку копія зареєстрованої угоди про розподіл продукції;

копія свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції.

4.12.2. Для взяття на облік договору про спільну діяльність без створення юридичної особи платник податків (резидент), що призначений учасниками договору відповідальним за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору, за своїм місцем перебування на податковому обліку подає такі документи:

заяву за ф. N 1-ОПП;

завірену копію договору (контракту) про спільну діяльність; (Абзац третій підпункту 4.12.2 пункту 4.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 669 (z0067-05) від 24.11.2004)

До цих документів додаються: {Абзац четвертий підпункту 4.12.2 пункту 4.12 розділу 4 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

а) інформаційна картка договору з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію договору, якщо до складу учасників договору про спільну діяльність входить іноземний інвестор; {Абзац підпункту 4.12.2 пункту 4.12 розділу 4 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

б) копії документів, які підтверджують погодження договору уповноваженим органом управління відповідно до законодавства, засвідчені в установленому законодавством порядку, якщо договором передбачене використання нерухомого майна державної власності, що перебуває у господарському віданні чи оперативному управлінні учасника договору про спільну діяльність; {Абзац підпункту 4.12.2 пункту 4.12 розділу 4 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

в) копії ліцензій на провадження видів господарської діяльності учасників договору, отримання яких передбачено нормами чинного законодавства. {Абзац підпункту 4.12.2 пункту 4.12 розділу 4 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

Органи державної податкової служби провадять облік договорів про спільну діяльність відповідно до цього Порядку та до положень наказу Державної податкової адміністрації України від 30.09.2004 N 571 (z1388-04) "Про затвердження форми Звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, Порядку його складання та Порядку ведення податкового обліку результатів спільної діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.2004 за N 1388/9987. (Абзац п'ятий підпункту 4.12.2 пункту 4.12 в редакції Наказу ДПА N 669 (z0067-05) від 24.11.2004)

(Пункт 4.12 в редакції Наказу ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001)

4.13. Дані із заяв про взяття на облік платників податків заносяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб та фіксуються у журналі за ф. N 2-ОПП (додаток 2).

(Пункт 4.13 в редакції Наказів ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001, N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

4.14. З моменту взяття на облік платник податків уважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства. (Пункт 4.14 в редакції Наказів ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001, N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

4.15. Узяття на облік платника податків органом державної податкової служби провадиться не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей від державного реєстратора чи заяви від платника податків та здійснюється датою внесення даних до Єдиного банку даних юридичних осіб за номером, який відповідає порядковому номеру реєстрації відповідного повідомлення державного реєстратора чи заяви платника податків у журналі обліку платників податків - юридичних осіб за ф. N 2-ОПП.

{Пункт 4.15 в редакції Наказів ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001, N 317 (z0912-05) від 08.08.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 427 (z0994-06) від 24.07.2006}

4.16. Дані про дату взяття (постановки) на облік платника податків - юридичної особи чи відокремленого підрозділу юридичної особи орган державної податкової служби у день взяття на облік передає відповідному державному реєстратору для внесення цих відомостей до Єдиного державного реєстру. {Пункт 4.16 в редакції Наказів ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001, N 149 (z0397-02) від 03.04.2002, N 317 (z0912-05) від 08.08.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

4.17. Після взяття платника податків на облік орган державної податкової служби формує довідку про взяття на облік платника податків за формою N 4-ОПП (додаток 4). Така довідка надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі державної податкової служби. {Абзац перший пункту 4.17 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

Другий примірник чи копія довідки зберігається в реєстраційній частині облікової справи платника податків з поміткою "Копія до облікової справи".

{Пункт 4.17 в редакції Наказу ДПА N 149 (z0397-02) від 03.04.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 669 (z0067-05) від 24.11.2004; в редакції Наказів Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005, N 427 (z0994-06) від 24.07.2006}

4.18. Про видачу довідки за ф. N 4-ОПП робиться запис у журналі реєстрації довідок про взяття на облік платників податків за ф. N 14-ОПП. Довідка про взяття на облік не потребує додаткової реєстрації у загальному відділі чи канцелярії органу державної податкової служби.

Довідка про взяття на облік платника податків за ф. N 4-ОПП є єдиним документом, який підтверджує взяття платника податків на облік в органі державної податкової служби.

Якщо платник податків створений на визначений строк чи перебуває на обліку в органі державної податкової служби до визначеного терміну, у лівій верхній частині довідки за формою N 4-ОПП робиться спеціальний запис "Довідка дійсна до" і зазначається відповідна дата. {Пункт 4.18 розділу 4 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

(Розділ 4 доповнено пунктом 4.18 згідно з Наказом ДПА N 149 (z0397-02) від 03.04.2002; в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

4.19. Повернення до органу податкової служби листа з довідкою про взяття на облік платника податків за ф. N 4-ОПП є підставою для проведення заходів щодо встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків згідно з розділом 11 цього Порядку. {Пункт 4.19 розділу 4 в редакції Наказів Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005, N 428 (z0998-06) від 24.07.2006, із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

4.20. Якщо за результатами звірки з даними Єдиного державного реєстру встановлено, що юридична особа за даними Єдиного державного реєстру має стан такої, що здійснює діяльність та при цьому не перебуває на обліку чи знята з обліку у відповідному органі державної податкової служби, то цим органом проводяться заходи щодо отримання відповідних відомостей від державного реєстратора та постановки на облік такої юридичної особи згідно з цим Порядком.

У такому самому порядку здійснюється взяття на облік і відокремлених підрозділів юридичних осіб, виявлених за результатами звірки з даними Єдиного державного реєстру.

{Пункт 4.20 розділу 4 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

4.21. Підрозділи обліку платників податків після взяття на облік платника податків формують його облікову справу (реєстраційну частину) з переліків документів, визначених цим Порядком, яка зберігається до ліквідації платника податків або зняття його з обліку в одному органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому, тобто у випадку зміни місцезнаходження платника податків (зі зміною адміністративного району), у підрозділі обліку платників податків.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 149 (z0397-02) від 03.04.2002, N 669 (z0067-05) від 24.11.2004, N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

4.22. Підрозділ, який веде облік платників податків, не пізніше наступного дня після взяття платника податків на облік друкує та передає списки платників податків, узятих на облік, до підрозділів з питань оподаткування юридичних осіб для подальшого контролю за поданням ними податкової звітності. Підрозділи з питань оподаткування формують облікову справу (звітну частину) на кожного платника.

Наступного робочого дня після взяття на облік платників податків підрозділ з обліку платників податків передає список платників податків, узятих на облік за попередній день, до підрозділу податкової міліції для підтвердження місцезнаходження платників податків та реалізації покладених законом повноважень. {Пункт 4.22 розділу 4 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

4.23. Взяття на облік великого платника податків здійснюється державною податковою інспекцією в місті (структурним підрозділом у складі державного податкового органу), на яку (який) покладено функції обслуговування та контролю за великими платниками податків (далі "- інспекція (підрозділ)), протягом двох робочих днів після прийняття рішення податковим органом за попереднім місцем обліку платника податків про зарахування його до категорії великих.

Податковий орган за попереднім місцем обліку платника податків протягом одного робочого дня після прийняття зазначеного рішення передає документи, передбачені пунктом 8.10, до інспекції (підрозділу).

Дані про зняття з обліку та про взяття на облік великих платників податків заносяться до журналів за формами N 6-ОПП і N 2-ОПП (додатки 6, 2) а також до відповідних рівнів Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб. (Абзац пункту в редакції Наказу ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001)

(Розділ 4 доповнено пунктом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 170 (z0256-00) від 14.04.2000)

4.24. Перелік взятих на облік великих платників податків не пізніше наступного дня після взяття їх на облік передається до підрозділів податкового супроводження для подальшого контролю за поданням ними податкової звітності. Зазначені підрозділи формують облікову справу (звітну частину) на кожного великого платника податків. (Розділ 4 доповнено пунктом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 170 (z0256-00) від 14.04.2000)

4.25. Узяття на облік платника податків за новим місцем обліку здійснюється органом державної податкової служби протягом двох робочих днів після прийняття рішення про виключення такого платника податків з категорії великих або про зміну місця його обліку у випадках, передбачених підпунктами 3.5.1 та 3.5.2 пункту 3.5 цього Порядку.

До органу державної податкової служби за новим місцем обліку платника податків орган державної податкової служби, у якому платник податків перебував на обліку, передає протягом одного робочого дня після прийняття відповідного рішення про виключення його з категорії великих платників або про зміну місця обліку платника податків документи, передбачені пунктом 8.11 цього Порядку.

Дані про зняття з обліку та взяття на облік платників податків, стосовно яких змінилося місце їх обліку, заносяться до журналів за формами N 6-ОПП (додаток 6) і N 2-ОПП або N 7-ОПП (додатки 2, 7), а також до відповідних рівнів Єдиного банку даних юридичних осіб чи Реєстру фізичних осіб.

{Пункт 4.25 розділу 4 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006} (Розділ 4 доповнено пунктом згідно із Наказом Державної податкової адміністрації N 170 (z0256-00) від 14.04.2000)

4.26. Перелік взятих на облік платників податків, що виключені з категорії великих або стосовно яких змінилося місце їх обліку, не пізніше наступного дня після взяття їх на облік передається до підрозділів з питань оподаткування юридичних осіб (фізичних осіб) для подальшого контролю за поданням ними податкових декларацій, розрахунків, звітів та сплатою податків, зборів (обов'язкових платежів).

{Пункт 4.26 розділу 4 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006} (Розділ 4 доповнено пунктом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 170 (z0256-00) від 14.04.2000)

4.27. Для забезпечення повноти обліку платників податків, якщо юридична особа, що має відокремлений підрозділ, перебуває на обліку в іншому органі державної податкової служби, після взяття відокремленого підрозділу на облік орган державної податкової служби в 10-денний термін надсилає повідомлення про взяття на облік, створення, унесення змін до відомостей, закриття відокремленого підрозділу платника податків за ф. N 17-ОПП (додаток 3) до того органу державної податкової служби, де зазначена юридична особа перебуває на обліку. Таке повідомлення надсилається й у разі зміни місцезнаходження, що пов'язане зі зміною адміністративного району або включенням/виключенням відокремленого підрозділу до/із категорії великих платників податків, при цьому в повідомленні вказується причина зміни місця перебування відокремленого підрозділу на обліку в органі державної податкової служби. Копія повідомлення підшивається до облікової справи відокремленого підрозділу. Таке повідомлення може бути направлене у паперовому вигляді або засобами електронної пошти органів державної податкової служби.

У разі надходження до органу державної податкової служби за місцезнаходженням юридичної особи відомостей із Єдиного державного реєстру про створення відокремленого підрозділу юридичної особи, про внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ або про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи такий орган державної податкової служби направляє повідомлення за ф. N 17-ОПП та зазначені відомості до органу державної податкової служби за місцезнаходженням відокремленого підрозділу. {Пункт 4.27 розділу 4 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

{Розділ 4 доповнено пунктом 4.27 згідно з Наказом ДПА N 149 (z0397-02) від 03.04.2002; пункт 4.27 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005, N 428 (z0998-06) від 24.07.2006, N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

5. Узяття на облік фізичних осіб - платників податків

{Назва розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 669 (z0067-05) від 24.11.2004; в редакції Наказу ДПА N 216 (z0563-06) від 25.04.2006}

5.1. Узяття на облік фізичної особи-підприємця здійснюється за місцем проживання такої особи відповідним органом державної податкової служби на підставі відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця. {Абзац перший пункту 5.1 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 427 (z0994-06) від 24.07.2006}

Узяття на облік фізичної особи-підприємця здійснюється органом державної податкової служби також на підставі відповідного повідомлення державного реєстратора про судове рішення щодо відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру. (Пункт 5.1 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

5.2. Про отримання повідомлення від державного реєстратора підрозділом з обліку платників податків органу державної податкової служби стосовно кожної фізичної особи - підприємця робиться запис у журналі обліку платників податків і зборів (обов'язкових платежів) фізичних осіб за ф. N 7-ОПП (додаток 7). Отримані від державного реєстратора відомості обробляються засобами відповідного програмного забезпечення згідно з регламентом такої обробки та вносяться до Реєстру фізичних осіб. (Пункт 5.2 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

5.3. На бажання фізичної особи - підприємця, стосовно якої до органу державної податкової служби за її місцем проживання не надійшли відомості від державного реєстратора, узяття такої особи на облік може бути здійснене органом державної податкової служби, якщо така особа подає до органу державної податкової служби:

заяву за формою N 5-ОПП (додаток 5);

копію свідоцтва про державну реєстрацію.

Одночасно з поданням заяви платником податків - фізичною особою - підприємцем пред'являється оригінал такого свідоцтва.

У цьому разі за даними Єдиного державного реєстру та/або через відповідного державного реєстратора підрозділ з обліку платників податків органу державної податкової служби зобов'язаний установити, що така фізична особа - підприємець включена до Єдиного державного реєстру та її підприємницька діяльність не припинена.

(Пункт 5.3 в редакції Наказів ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001, N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков