Постановление КМУ "О разъяснении указа Президента Украины от 3 июля 1998г. N 727"


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 березня 2000 р. N 507
Київ

Про роз’яснення Указу Президента України від 3 липня 1998 р. N 727

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 450 ( 450-2001-п ) від 06.05.2001, N 222 ( 222-2008-п ) від 19.03.2008, N 1118 ( 1118-2008-п ) від 20.12.2008)


Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Роз’яснити, що в Указі Президента України від 3 липня 1998 р. N 727 (727/98) “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (в редакції Указу Президента України від 28 червня 1999 р. N 746 :

1) у статті 1 під словом “рік” розуміється календарний рік;

2) у разі подання заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, передбаченої частиною сьомою статті 4, суб’єкт малого підприємництва, який до переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності не був зареєстрований платником податку на додану вартість, реєструється платником податку на додану вартість у порядку, визначеному законодавством;

3) книги обліку доходів і витрат, передбачені частиною восьмою статті 4, додатково отримуються суб’єктом малого підприємництва — фізичною особою, яка провадить торговельну діяльність, на кожного найманого працівника, що займається реалізацією товарів;

4) суб'єкти малого підприємництва - фізичні особи, які до переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності були платниками податку на додану вартість, повинні подати до відповідного органу державної податкової служби заявупро анулювання реєстрації їх як платників податку на додану вартість і здати відповідне свідоцтво; (Підпункт 4 в редакції Постанови КМ N 1118 від 20.12.2008).

5) на суб’єктів малого підприємництва — фізичних осіб, які відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 6 не є платниками податку на доходи фізичних осіб, не поширюються вимоги розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. N 13 “Про прибутковий податок з громадян” (у частині доходів від провадження підприємницької діяльності, що здійснюється відповідно до зазначеного Указу);

6) суб’єкт малого підприємництва, який згідно з абзацом п’ятим частини першої статті 6 не є платником плати (податку) за землю, звільняється від плати (податку) за землю лише за земельні ділянки, які використовуються ним для провадження підприємницької діяльності.

(Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 450 (450-2001-п) від 06.05.2001)

8) суб'єкт малого підприємництва, якийзгідно з абзацом другим частини першої статті 6 не є платником податку на додану вартість, у разі здійснення операцій з імпорту товарів на митну територію України сплачує податок на додану вартість у визначеному Законом України "Проподаток на додану вартість" ( 168/97-ВР ) порядку. (Постанову доповнено пунктом згідно з Постановою КМ N 222 ( 222-2008-п ) від 19.03.2008).

Прем’єр-міністр України В. ЮЩЕНКО
Інд. 25

© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков